Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

ul.Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock
woj.mazowieckie
tel. (24) 36-64-100, 36-64-150
fax. (24) 366-41-45
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Wychowanie fizyczne

Wydział: Wydział Wychowania Fizycznego

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalność:

- nauczycielska
- inne w miarę potrzeb

Kierunek studiów Wychowanie fizyczne posiada pozytywną ocenę Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Zgodnie z wytycznymi MENiS Wydział spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne oraz posiada odpowiednią bazę materialną (pełnowymiarową halę sportową z zapleczem).

Sylwetka absolwenta

Absolwenci nabywają wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych i przyrodniczych, umożliwiające kompetentne oddziaływanie na osobowość i organizm wychowanka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego i motorycznego oraz przygotowania do dbałości o ciało i zdrowie przez całe życie.

Te kompetencje są konsekwencją położenia w programie studiów dużego nacisku na przedmioty podstawowe: biomechanika, fizjologia człowieka, pedagogika, przedmioty kierunkowe: gimnastyka korekcyjna, teoria wychowania fizycznego, zabawy i gry ruchowe oraz przedmioty specjalizacyjne: lekkoatletyka, pływanie z elementami ratownictwa wodnego, taniec z elementami rytmiki, zespołowe gry sportowe, żeglarstwo. Ważne miejsce w programie studiów zajmuje również nauka języków obcych oraz podstaw informatyki. Dodatkowo duży nacisk kładzie się na przedmioty nie objęte standardami nauczania, które jednak nadają kształceniu nowoczesną perspektywę: biometria i metodologia badań, jeździectwo, sporty walki, tenis, wioślarstwo.


Twoja kariera

Absolwenci są przygotowani do:
- pracy jako nauczyciele w szkołach podstawowych i gimnazjach
- samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji procesu wychowania fizycznego, a w szczególności do kształtowania podstaw prosomatycznych i rozwijania sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów
- promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest na podstawie kompletu przedłożonych dokumentów (z wyłączeniem studiów bezpłatnych).

Rekrutacja ONLINE

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych
czynny:

poniedziałek: 8:00 -15:00
wtorek: 8:00 -15:00
środa: 8:00 -15:00
czwartek: 8:00 -15:00
piątek: 8:00 -15:00
sobota: 8:00 -15:00
niedziela: nieczynny

Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock
budynek A, pokój nr 1
tel. (24) 36 64 100 lub 36 64 150
e-mail: rekrutacja@wlodkowic.pl

Sekretariat Wydziału
Płock, Al. Kilińskiego 12
(Centrum Sportowo-Rekreacyjne SWPW)
tel. (24) 36 64 154
e-mail: wf@wlodkowic.pl