Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

ul.Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock
woj.mazowieckie
tel. (24) 36-64-100, 36-64-150
fax. (24) 366-41-45
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pedagogika - studia licencjackie

Wydział: Filia SWPW w Wyszkowie

Opis kierunku

AAzwiń
SPECJALNOŚCI - Studia pierwszego stopnia:
- edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedskolne
- pedagogika opiekuńczo wychowawcza
- pedagogika resocjalizacyjna
- pedagogika rewalidacyjno-terapeutyczna
- grafika i media cyfrowe
- pedagogika pracy

Pełna lista specjalności wraz z podkreśleniem miejsc pracy, które otwierają się przed absolwentami.
Więcej informacji udziela: Sekretariat Wydziałowy Komisji Rekrutacyjnej, tel. (0 24) 366 41 00, 366 41 50.


Sylwetka absolwenta

Absolwent zapoznaje się z zagadnieniami z zakresu filozofii, pedagogiki, psychologii, socjologii i dydaktyki. Ważne miejsce zajmuje nauka języków obcych oraz podstaw informatyki.

Prowadzone są także zajęcia z zakresu zarządzania oświatą z elementami prawa szkolnego. Absolwenci zdobywają także kwalifikacje nauczycielskie w pedagogicznych specjalnościach prowadzonych na kierunku a przygotowujących nauczycieli w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz innych specjalności nauczycielskich.

Absolwenci dysponują wiedzą ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, czy pracy opiekuńcze. Studia na kierunku Pedagogika dają podstawę do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego.


Twoja kariera

Absolwenci kierunku Pedagogika zostają przygotowani do pracy m.in.:

- szkołach,
- przedszkolach i placówkach oświatowych,
- w różnych obszarach działań edukacyjnych,
- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- animacji kulturalnej,
- pomocy społecznej,
- poradniach specjalistycznych,
- instytucjach edukacji dorosłych i formach kształcenia ustawicznego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest na podstawie kompletu przedłożonych dokumentów (z wyłączeniem studiów bezpłatnych).

Rekrutacja ONLINE

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Konakt z sekretariatem Filii w Wyszkowie:
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Filia w Wyszkowie
07-200 Wyszków, ul. Geodetów 45a

Bliższych informacji udziela
Wioleta Banaszek
wyszkow@wlodkowic.pl
(029) 742 80 22