Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

ul.Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock
woj.mazowieckie
tel. (24) 36-64-100, 36-64-150
fax. (24) 366-41-45
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pielęgniarstwo

Wydział: Filia SWPW w Wyszkowie

Opis kierunku

AAzwiń
Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo przygotowany jest do samodzielnego pełnienia roli zawodowej posługując się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych. Posiada umiejętności: korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki; udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom; sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym oraz umierającym; komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, organizowania pracy własnej, współpracy w zespołach opieki zdrowotnej, inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Rolę personelu medycznego wyznaczają funkcje, w ramach których absolwent zostaje przygotowany do: świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią, promocji i edukacji zdrowotnej, działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej oraz rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych.


Twoja kariera

Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo przygotowani są do pracy w:

- publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w tym m.in.: w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,
- zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
- ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej,
- domach opieki społecznej.

Istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunkach: Administracja, Pedagogika, Zarządzanie.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest na podstawie kompletu przedłożonych dokumentów (z wyłączeniem studiów bezpłatnych).

Rekrutacja ONLINE

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Konakt z sekretariatem Filii w Wyszkowie:
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Filia w Wyszkowie
07-200 Wyszków, ul. Geodetów 45a

Bliższych informacji udziela
Wioleta Banaszek
wyszkow@wlodkowic.pl
(029) 742 80 22