Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

ul.Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock
woj.mazowieckie
tel. (24) 36-64-100, 36-64-150
fax. (24) 366-41-45
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Administracja

Wydział: Filia SWPW w Wyszkowie

Opis kierunku

AAzwiń
Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyskuje niezbędną wiedzę z zakresu ustroju i kompetencji administracji oraz polityki finansowej samorządu terytorialnego. Kształcimy specjalistów, którzy dysponują wiedzą z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych i nauk o zarządzaniu.
Absolwent poznaje mechanizmy tworzenia i sposoby dokonywania wykładni przepisów prawnych. Nabywa wiedzę potrzebną do analizowania podstawowych zjawisk ekonomicznych oraz procesów społeczno - gospodarczych, zapoznaje się z zagadnieniami z zakresu administracji, prawa, finansów i biznesu. Posiada umiejętność stosowania w praktyce zdobytej wiedzy dotyczącej relacji i komunikacji interpersonalnej oraz technik negocjacji.

Absolwenci kierunku Administracja to:
- rzetelnie przygotowani przyszli pracownicy samorządów i administracji gospodarczej
- nowocześnie wykształceni specjaliści znający realia i ustawodawstwo unijne
- osoby sprawnie posługujące się systemami informatycznymi, umiejące współpracować z petentami i mediami
- pracownicy rzetelnie reprezentujący stanowisko urzędu lub firmy.

Twoja kariera

Absolwenci kierunku Administracja mogą pracować w:
administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej,
organizacjach społecznych,
organizacjach międzynarodowych,
działach administracji oraz innych jednostkach.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest na podstawie kompletu przedłożonych dokumentów (z wyłączeniem studiów bezpłatnych).

Rekrutacja ONLINE

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Konakt z sekretariatem Filii w Wyszkowie:
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Filia w Wyszkowie
07-200 Wyszków, ul. Geodetów 45a

Bliższych informacji udziela
Wioleta Banaszek
wyszkow@wlodkowic.pl
(029) 742 80 22