Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

ul.Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock
woj.mazowieckie
tel. (24) 36-64-100, 36-64-150
fax. (24) 366-41-45
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie - studia licencjackie

Wydział: Filia SWPW w Wyszkowie

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalności - studia I stopnia:

- marketingowe zarządzanie firmą
- zarządzanie zasobami ludzkimi
- zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
- zarządzanie projektem (w ramach projektu Akademia Rozwoju Kompetencji)
- inne w miarę potrzeb

Oferujemy także BEZPŁATNE STUDIA DZIENNE na specjalności Zarządzanie projektem (w ramach projektu Akademia Rozwoju Kompetencji)
Kierunek "Zarządzanie" posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Sylwetka absolwenta

Absolwent wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na kierowniczych stanowiskach w organizacjach gospodarczych, handlowych i finansowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W programie studiów realizowane są przedmioty z zakresu ekonomii, nauk ilościowych, rachunkowości, prawa cywilnego, handlowego, pracy, teorii i metod nowoczesnego zarządzania różnorodnych aspektów integracji europejskiej. Ważne miejsce zajmuje nauka języków obcych oraz informatyka. Program studiów obejmuje również analizę finansową, teorię pieniądza i politykę pieniężną, ochronę środowiska, biznes plan, prognozowanie procesów gospodarczych, symulację strategii marketingowych, planowanie przestrzenne, itp.

Absolwent uzyskuje niezbędną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii i dyscyplin komplementarnych oraz wiedzę specjalistyczną z różnorodnych dziedzin, pozwalającą na wykorzystanie jej w pracy zawodowej i życiu prywatnym. Nabywa umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami (osobowymi, rzeczowymi, finansowymi, informacyjnymi), a także problemów związanych z realizacjią funkcji, procesów oraz działań w przedsiębiorstwach i wszelkiego rodzaju instytucjach.


Twoja kariera

Absolwent kierunku Zarządzanie może pracować jako:

- menedżer w przedsiębiorstwach i instytucjach, organizacjach non profit,
- jednostkach administracji publicznej różnych szczebli,
- prywatny przedsiębiorca prowadzących własną działalność gospodarczą,
- projektant systemów organizacji i zarządzania,
- analityk procesów gospodarczych,
- specjalista w organach zarządzających przedsiębiorstw i grup kapitałowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest na podstawie kompletu przedłożonych dokumentów (z wyłączeniem studiów bezpłatnych).

Rekrutacja ONLINE

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Konakt z sekretariatem Filii w Wyszkowie:
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Filia w Wyszkowie
07-200 Wyszków, ul. Geodetów 45a

Bliższych informacji udziela
Wioleta Banaszek
wyszkow@wlodkowic.pl
(029) 742 80 22