Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

ul.Grodzieńska 21-29, 03-750 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 619-90-11
fax. (22) 619-52-40