Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

ul.Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk
woj.pomorskie
tel. 583419452
fax. (58) 348-82-20
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Dietetyka

Kategoria: Dietetyka

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Turystyki, Rekreacji i Ochrony Zdrowia

Opis kierunku

AAzwiń
Podstawowym celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu dietetyki żywienia indywidualnego i zbiorowego zdrowego i chorego człowieka.

Absolwent studium otrzyma przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu:
- anatomii i fizjologii człowieka,
- żywienia człowieka z elementami biochemii żywności i żywienia,
- dietoprofilaktyki i dietoterapii w wybranych chorobach,
- żywienia w sporcie,
- oceny sposobu żywienia i stanu odżywiania,
- roli edukacji i poradnictwa dietetycznego w zmianie nawyków żywieniowych,
- roli diety w odnowie biologicznej,
- technologicznych aspektów produkcji potraw,
- nadzoru higieniczno-sanitarnego nad żywieniem zbiorowym.

Absolwent studiów podyplomowych będzie specjalistą z zakresu dietetyki, zdolnym do udzielana samodzielnych porad dietetycznych i prowadzenia poradnictwa profilaktyki żywieniowej oraz do planowania żywienia i nadzoru nad zakładami żywienia zbiorowego oferującymi posiłki zarówno dla ludzi zdrowych jaki i chorych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest zebranie się wymaganej liczby słuchaczy.
Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udziela i zapisy przyjmuje Rekrutacja Uczelni:
tel.: (058) 520-26-14 wewn.134 lub (058) 341-94-52; fax: (058) 348-82-20
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz ul. ks. L. Miszewskiego 12/13

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek od 9.00 do 15.30
sobota do 9.00 - 14.00

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT STUDIÓW STACJONARNYCH
ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk, pok. A-05, tel. 058/344-89-24, 058/520-26-14 w.125,
fax: 058/348-82-20;

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 8.00 - 15.00
Wtorek: 8.00 - 12.00
Środa: 8.00 - 15.00
Czwartek: nieczynne
Piątek: 8.00 - 12.00


DZIEKANAT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk, pok. A-06, tel.: 058/520-38-48, 058/520-26-14 w.122;
fax: 058/348-82-20;

Godziny otwarcia (w okresie zjazdów):
Poniedziałek: nieczynny
Wtorek: 7:30 do 12:00
Środa: 12:00 do 16:00
Czwartek: nieczynny
Piątek: 7:30 do 12:00
Sobota: 8.30 do 15.00
Niedziela: 8.30 do 15.00

Kierownik Dziekanatu: mgr Jolanta Olszewska,
e-mail: jolanta.olszewska@wstih.pl

Za-ca Kierownika Dziekanatu: mgr Alicja Gierzyńska
e-mail: alicja.gierzynska@wstih.pl