Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

ul.Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk
woj.pomorskie
tel. 583419452
fax. (58) 348-82-20
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Menedżer ochrony środowiska

Kategoria: Turystyka i rekreacja

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Turystyki, Rekreacji i Ochrony Zdrowia

Opis kierunku

AAzwiń
Studium adresowane jest do absolwentów szkół wyższych z licencjatem, magisterium oraz studentów magisterskich studiów uzupełniających, pracowników administracji terenowej, służb komunalnych i ochrony środowiska, lasów, gestorów bazy gastronomicznej i turystycznej oraz osób zainteresowanych ochroną środowiska, pragnących w przyszłości zajmować stanowiska w tej branży, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.
Zajęcia prowadzić będą teoretycy i praktycy Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, instytutów naukowych, administracji terenowej, Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Program przewiduje szeroki zakres tematyki od infrastruktury przyrodniczej środowiska, systemu zarządzania środowiskiem, gospodarką wodno-ściekową, recyklingiem, akustyką i atmosferą po odnawialne źródła energii.
Ważne miejsce zajmują wykłady z zakresu turystyki zrównoważonej, ekologii, eko i agroturystyki.
Elementy prawa i finansowania inwestycji proekologicznych wskażą zadania i obowiązki administracji terenowej i firm w zakresie ochrony środowiska. Specjaliści i praktycy prowadzić będą ćwiczenia z zakresu pozyskiwania środków Unii Europejskiej i monitoringu internetowego systemu Menedżer Ochrony Środowiska. W ramach ćwiczeń przewidziany jest wyjazd do obiektów ekologicznych, stosujących nowe technologie w ochronie środowiska.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest zebranie się wymaganej liczby słuchaczy.
Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udziela i zapisy przyjmuje Rekrutacja Uczelni:
tel.: (058) 520-26-14 wewn.134 lub (058) 341-94-52; fax: (058) 348-82-20
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz ul. ks. L. Miszewskiego 12/13

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek od 9.00 do 15.30
sobota do 9.00 - 14.00

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT STUDIÓW STACJONARNYCH
ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk, pok. A-05, tel. 058/344-89-24, 058/520-26-14 w.125,
fax: 058/348-82-20;

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 8.00 - 15.00
Wtorek: 8.00 - 12.00
Środa: 8.00 - 15.00
Czwartek: nieczynne
Piątek: 8.00 - 12.00


DZIEKANAT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk, pok. A-06, tel.: 058/520-38-48, 058/520-26-14 w.122;
fax: 058/348-82-20;

Godziny otwarcia (w okresie zjazdów):
Poniedziałek: nieczynny
Wtorek: 7:30 do 12:00
Środa: 12:00 do 16:00
Czwartek: nieczynny
Piątek: 7:30 do 12:00
Sobota: 8.30 do 15.00
Niedziela: 8.30 do 15.00

Kierownik Dziekanatu: mgr Jolanta Olszewska,
e-mail: jolanta.olszewska@wstih.pl

Za-ca Kierownika Dziekanatu: mgr Alicja Gierzyńska
e-mail: alicja.gierzynska@wstih.pl