Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

ul.Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk
woj.pomorskie
tel. 583419452
fax. (58) 348-82-20
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Analiza ekonomiczna w biznesie turystycznym

Kategoria: Turystyka i rekreacja

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Turystyki, Rekreacji i Ochrony Zdrowia

Opis kierunku

AAzwiń
Studium adresowane jest do absolwentów szkół wyższych z licencjatem oraz studentów magisterskich studiów uzupełniających, pracowników komórek / działów finansowych firm turystycznych, hotelarskich, a także przedsiębiorstw z innych gałęzi gospodarki, osób chcących zmienić lub rozszerzyć swoje kwalifikacji w celu podjęcia pracy w charakterze analityka finansowego.

Celem studium podyplomowego jest:

przekazanie studentom nowoczesnej wiedzy, a zwłaszcza umiejętności praktycznych z zakresu finansów przedsiębiorstwa turystycznego.

Studium posiada znaczące walory praktyczne program w większości, składa się z ćwiczeń, laboratorium i projektu. Zajęcia prowadzone są w znacznej części przez praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie (np. dyrektor przedsiębiorstwa turystycznego, bankowego czy biegły rewident ).

Umiejętności

Analityk biznesu turystycznego i komentator zjawisk gospodarczych w turystyce. Po ukończeniu studium posiada umiejętność dokonywania analiz finansowych przedsiębiorstw turystycznych w szerokim kontekście zachodzących w ich otoczeniu zdarzeń gospodarczych i społecznych, mających wpływ na funkcjonowanie biznesu turystycznego. Absolwenci tego studium będą mogli podejmować pracę jako samodzielni menadżerowie przedsiębiorstw turystycznych, pracownicy działów/komórek finansowych tych firm, a także niezależni analitycy finansowi w innych sektorach gospodarki.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest zebranie się wymaganej liczby słuchaczy.
Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udziela i zapisy przyjmuje Rekrutacja Uczelni:
tel.: (058) 520-26-14 wewn.134 lub (058) 341-94-52; fax: (058) 348-82-20
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz ul. ks. L. Miszewskiego 12/13

Godziny otwarcia: poniedziałek - sobota od 10.00 do 14.00

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT STUDIÓW STACJONARNYCH
ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk, pok. A-05, tel. 058/344-89-24, 058/520-26-14 w.125,
fax: 058/348-82-20;

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 8.00 - 15.00
Wtorek: 8.00 - 12.00
Środa: 8.00 - 15.00
Czwartek: nieczynne
Piątek: 8.00 - 12.00


DZIEKANAT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk, pok. A-06, tel.: 058/520-38-48, 058/520-26-14 w.122;
fax: 058/348-82-20;

Godziny otwarcia (w okresie zjazdów):
Poniedziałek: nieczynny
Wtorek: 7:30 do 12:00
Środa: 12:00 do 16:00
Czwartek: nieczynny
Piątek: 7:30 do 12:00
Sobota: 8.30 do 15.00
Niedziela: 8.30 do 15.00

Kierownik Dziekanatu: mgr Jolanta Olszewska,
e-mail: jolanta.olszewska@wstih.pl

Za-ca Kierownika Dziekanatu: mgr Alicja Gierzyńska
e-mail: alicja.gierzynska@wstih.pl