Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

ul.Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk
woj.pomorskie
tel. 583419452
fax. (58) 348-82-20
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Dietetyka - studia licencjackie

Wydział: Wydział Turystyki, Rekreacji i Ochrony Zdrowia

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwenci kierunku zdobywają wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego. Wiedza przekazywana studentom w okresie trwania studiów pozwala na dokładne poznanie wszystkich aspektów związanych z tematyką żywienia człowieka i organizacją żywienia w ujęciu indywidualnym, jak i zbiorowym. Przekazywana wiedza dotyczy najnowszych technologii i trendów związanych z przygotowaniem pełnowartościowych potraw oraz organizacją żywienia w placówkach żywienia zbiorowego.
Szczególną zaletą kierunku jest fakt, iż dzięki szerokiej gamie przedmiotów związanych bezpośrednio z żywieniem człowieka, jak również organizacją żywienia czy najnowszymi technologiami stosowanymi w gastronomii oraz przy produkcji żywności, absolwent kierunku potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na wiedzę praktyczną, dzięki czemu może efektywnie pracować z osobami indywidualnymi, jak również organizować i nadzorować żywienie zbiorowe.
Absolwenci kierunku charakteryzują się dobrą znajomością przynajmniej jednego języka obcego. Znajomość języka obcego daje możliwość efektywnego śledzenia najnowszych badań z zakresu żywienia człowieka pozwalając na doskonalenie warsztatu dietetyka w oparciu o najnowsze światowe doniesienia naukowe.

Specjalności:
-Dietoterapia i profilaktyka żywieniowa
-Dietetyka w turystyce i rekreacji
-Dietetyka w odnowie biologicznej i sporcie

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Szczegółowych informacji na temat przyjęcia na studia udziela i zapisy przyjmuje Dział Rekrutacji Uczelni:
tel.: (058) 520-26-14 wewn.134 lub (058) 341-94-52; fax: (058) 348-82-20.
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz ul. ks. L. Miszewskiego 12/13

Godziny otwarcia Rekrutacji:
poniedziałek - piątek od 9.00 do 15.30
sobota od 9.00 do 14.30

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT STUDIÓW STACJONARNYCH
ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk, pok. A-05, tel. 058/344-89-24, 058/520-26-14 w.125,
fax: 058/348-82-20;

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 8.00 - 15.00
Wtorek: 8.00 - 12.00
Środa: 8.00 - 15.00
Czwartek: nieczynne
Piątek: 8.00 - 12.00


DZIEKANAT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk, pok. A-06, tel.: 058/520-38-48, 058/520-26-14 w.122;
fax: 058/348-82-20;

Godziny otwarcia (w okresie zjazdów):
Poniedziałek: nieczynny
Wtorek: 7:30 do 12:00
Środa: 12:00 do 16:00
Czwartek: nieczynny
Piątek: 7:30 do 12:00
Sobota: 8.30 do 15.00
Niedziela: 8.30 do 15.00

Kierownik Dziekanatu: mgr Jolanta Olszewska,
e-mail: jolanta.olszewska@wstih.pl

Za-ca Kierownika Dziekanatu: mgr Alicja Gierzyńska
e-mail: alicja.gierzynska@wstih.pl