Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

ul.Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk
woj.pomorskie
tel. 583419452
fax. (58) 348-82-20
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Turystyka i rekreacja - studia licencjackie

Wydział: Wydział Turystyki, Rekreacji i Ochrony Zdrowia

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do podejmowania działalności w sektorze turystyki i rekreacji. W szczególności posiada umiejętności: organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców oraz nawiązywania kontaktów i komunikowania się w co najmniej jednym języku obcym. Absolwent WSTiH w Gdańsku jest przygotowany do prowadzenia również własnej działalności gospodarczej i do pracy np. w: biurach podróży, hotelarstwie, ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych i stowarzyszeniach. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Wymienione wyżej kwalifikacje absolwenta WSTiH w Gdańsku są rezultatem przekazanej mu w czasie studiów wiedzy ogólnej z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i szczegółowej ekonomicznej oraz umiejętności praktycznych zdobytych w czasie praktyki studenckiej. Sylwetka absolwenta WSTiH jest również kształtowana dzięki konsultacji koncepcji kształcenia zawodowego z pracodawcami oraz obecności wybitnych przedstawicieli praktyki gospodarczej w realizacji programu studiów. Absolwent ten jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Specjalności:
- Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii
- Międzynarodowy biznes turystyczny
- Turystyka uzdrowiskowa, SPA&Wellness
- Gastronomia i dietetyka
- Rekreacja i animacja czasu wolnegoZasady rekrutacji

AAzwiń
Szczegółowych informacji na temat przyjęcia na studia udziela i zapisy przyjmuje Dział Rekrutacji Uczelni:
tel.: (058) 520-26-14 wewn.134 lub (058) 341-94-52; fax: (058) 348-82-20.
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz ul. ks. L. Miszewskiego 12/13


Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT STUDIÓW STACJONARNYCH
ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk, pok. A-05, tel. 058/344-89-24, 058/520-26-14 w.125,
fax: 058/348-82-20;

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 8.00 - 15.00
Wtorek: 8.00 - 12.00
Środa: 8.00 - 15.00
Czwartek: nieczynne
Piątek: 8.00 - 12.00


DZIEKANAT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk, pok. A-06, tel.: 058/520-38-48, 058/520-26-14 w.122;
fax: 058/348-82-20;

Godziny otwarcia (w okresie zjazdów):
Poniedziałek: nieczynny
Wtorek: 7:30 do 12:00
Środa: 12:00 do 16:00
Czwartek: nieczynny
Piątek: 7:30 do 12:00
Sobota: 8.30 do 15.00
Niedziela: 8.30 do 15.00

Kierownik Dziekanatu: mgr Jolanta Olszewska,
e-mail: jolanta.olszewska@wstih.pl

Za-ca Kierownika Dziekanatu: mgr Alicja Gierzyńska
e-mail: alicja.gierzynska@wstih.pl