Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

ul.Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk
woj.pomorskie
tel. 583419452
fax. (58) 348-82-20
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Turystyka i rekreacja - studia magisterskie

Wydział: Wydział Turystyki, Rekreacji i Ochrony Zdrowia

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę ogólną o kraju i świecie, realiach życia społecznego i ekonomicznego oraz znajomość założeń i mechanizmów rynkowych gospodarki turystycznej, wiedzę humanistyczną, pozwalającą poznać potrzeby ludzkie i zrozumieć związki i procesy społeczne obecne w turystyce i rekreacji. Posiada wiedzę przyrodniczą, dającą podstawy zrozumienia systemu: człowiek - środowisko, aktywność ruchową oraz wiedzę ekonomiczną, organizacyjną i prawną - umożliwiającą ocenę i świadome wykonywanie mechanizmów typowych dla gospodarki rynkowej. Absolwent studiów magisterskich WSTiH posiada ponadto umiejętności: prowadzenia działalności menadżerskiej w sektorze turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania i realizacji założonych wg oczekiwań rynku przedsięwzięć organizacyjnych w zakresie turystyki i rekreacji, samodzielnego opracowania oraz realizacji imprez turystycznych oraz posługiwania się językami obcymi potwierdzonego certyfikatami.

SPECJALNOŚCI
Pod koniec pierwszego semestru słuchacze studiów II stopnia wybierają jedną ze specjalności:
- Zarządzanie w gospodarce turystycznej
- Turystyka zdrowotna
- Gastronomia w elementami dietetyki

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Szczegółowych informacji na temat przyjęcia na studia udziela i zapisy przyjmuje Dział Rekrutacji Uczelni:
tel.: (058) 520-26-14 wewn.134 lub (058) 341-94-52; fax: (058) 348-82-20.
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz ul. ks. L. Miszewskiego 12/13


Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT STUDIÓW STACJONARNYCH
ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk, pok. A-05, tel. 058/344-89-24, 058/520-26-14 w.125,
fax: 058/348-82-20;

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 8.00 - 15.00
Wtorek: 8.00 - 12.00
Środa: 8.00 - 15.00
Czwartek: nieczynne
Piątek: 8.00 - 12.00


DZIEKANAT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk, pok. A-06, tel.: 058/520-38-48, 058/520-26-14 w.122;
fax: 058/348-82-20;

Godziny otwarcia (w okresie zjazdów):
Poniedziałek: nieczynny
Wtorek: 7:30 do 12:00
Środa: 12:00 do 16:00
Czwartek: nieczynny
Piątek: 7:30 do 12:00
Sobota: 8.30 do 15.00
Niedziela: 8.30 do 15.00

Kierownik Dziekanatu: mgr Jolanta Olszewska,
e-mail: jolanta.olszewska@wstih.pl

Za-ca Kierownika Dziekanatu: mgr Alicja Gierzyńska
e-mail: alicja.gierzynska@wstih.pl