Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

ul.Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. 22 886 50 12
fax. (22) 886-50-14
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Opis uczelni

AAzwiń

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie istnieje na edukacyjnej mapie Polski od 1999 roku i jest jedyną prywatną uczelnią lingwistyczną na Mazowszu i jedną z niewielu w Polsce.

Na przestrzeni 10 lat uczelnia była pozytywnie oceniana przez Państwową Komisję Akredytacyjną, ostatnio w 2009 po raz kolejny otrzymała oceną pozytywna na ocenianym kierunku : filologia angielska i germańska.

W ramach prowadzonych kierunków studiów filologia angielska, filologia niemiecka, filologia rosyjska kształci cenionych na rynku pracy tłumaczy, nauczycieli języków obcych i innych specjalistów w zakresie lingwistyki stosowanej. Oferując studia na kierunkach filologia angielska, filologia niemiecka i filologia rosyjska Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie koncentruje całą swoją działalność dydaktyczną i naukową na przygotowaniu najwyższej klasy pracowników wykorzystujących w swojej karierze zawodowej znajomość języków obcych.

Do roku 2010 na kierunkach filologia angielska, filologia niemiecka oraz filologia rosyjska uczelnię ukończyło ponad 600 absolwentów.

Prowadzimy studia I stopnia (zgodnie z systemem bolońskim) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studia podyplomowe. Na studiach licencjackich (zarówno dziennych, jak i zaocznych) oferujemy takie specjalności jak: translatoryczna, nauczycielska, nauczycielska wczesnoszkolna i lingwistyka multimedialna. Dużą popularnością cieszą się nasze studia podyplomowe. W chwili obecnej prowadzimy trzysemestralne studia podyplomowe dla nauczycieli języków obcych oraz dwusemestralne studia podyplomowe dla tłumaczy zapewniające odpowiednie podwyższenie kwalifikacji wymagane przez Ministerstwo Sprawiedliwości od kandydatów na tłumacza przysięgłego.

Kadrę uczelni tworzą wybitni i doświadczeni pedagodzy legitymujący się bogatym dorobkiem naukowym oraz znaczącymi osiągnięciami zawodowymi. Należą do niej zarówno wieloletni nauczyciele akademiccy, jak i młodzi praktycy, dzielący się ze Studentami swoimi umiejętnościami z wielkim zaangażowaniem.

Uczelnia dokłada wszelkich starań, by studenci zostali przygotowani do zmieniających się wyzwań dzisiejszego rynku pracy. Wszyscy studiujący na kierunkach filologia angielska, filologia niemiecka oraz filologia rosyjska mają możliwość indywidualnego konstruowania znacznej części swojego programu studiów (opcje). Organizacja zajęć w niewielkich grupach oraz ich warsztatowo-seminaryjny charakter zapewniają komfort precesu kształcenia i jego wysoką jakość.

Obecna pozycja LSW to efekt rozwoju naukowego jej pracowników i współpracowników oraz konsekwentnego wdrażania nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych. Wykładowcy aktywnie uczestniczą w projektach badawczych i konferencjach poświęconym takim dziedzinom jak: dydaktyka nauczania języków obcych, tłumaczenia (translatoryka), językoznawstwo stosowane oraz literatura anglojęzyczna i niemieckojęzyczna. Sama uczelnia jest również organizatorem cyklicznych konferencji "W dialogu języków i kultur" obejmujących szerokie spektrum nauk filologicznych. Od roku 2004 LSW organizuje również "Olimpiadę Poliglotów" dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Gmach Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie to obiekt o kameralnej atmosferze, a jego położenie w centrum Warszawy, blisko centralnych węzłów komunikacyjnych (zarówno autobusowych, jak i tramwajowych) sprawia, że studenci z łatwością mogą dojechać do uczelni z różnych części Warszawy i okolic.

W gmachu Uczelni mają swoją siedzibę wszystkie władze szkoły, znajdują się w nim również pomieszczenia administracyjne, sale wykładowe oraz zaplecze naukowe i socjalne, co pozwala studentom nie tracić czasu na dojazdy.

Na terenie Uczelni do dyspozycji studentów znajdują się również:

 • Biblioteka
 • Bufet
 • Punkt Ksero
 • Punkt dostępu do internetu

Dla wszystkich zainteresowanych zdobyciem solidnego, nowoczesnego wykształcenia lingwistycznego anglistyka, germanistyka i rusycystyka w Lingwistycznej Szkole Wyższej to na pewno właściwy wybór.

Oferta edukacyjna

AAzwiń

Studia licencjackie

Uczelnia oferuje studia licencjackie na kierunkach:

 • Filologia angielska
 • Filologia niemiecka
 • Filologia rosyjska

W trosce o zaspokojenie potrzeb studenta, Uczelnia w ramach oferowanych kierunków, proponuje zróżnicowany system studiów, który pozwala na wybór optymalnej dla każdego formy studiowania.

Stacjonarny

Najlepszy wybór dla tegorocznych absolwentów szkół średnich i osób niepracujących. W trybie stacjonarnym wszystkie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00 w siedzibie Uczelni w Warszawie przy ul. Żelaznej 87 (róg ulic Ogrodowej i Żelaznej).

Niestacjonarny

Odpowiedni tryb studiów dla osób pracujących, dla których dojazd kilka razy w tygodniu na zajęcia jest niemożliwy lub zbyt kosztowny. Wszystkie zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywają się w soboty i niedziele /co drugi tydzień/ od godz. 8.00 do godz. 19.00 w siedzibie Szkoły w Warszawie przy ul. Żelaznej 87 (róg ulic Ogrodowej i Żelaznej).

Tok indywidualny

Ten tok studiów skierowany jest przede wszystkim do osób umiejących pracować samodzielnie, którym warunki i sytuacje życiowe uniemożliwiają częste dojazdy na zajęcia. Wnioski o indywidualny tok studiów kierowane są do Władz Uczelni. W ramach indywidualnego toku studiów student otrzymuje dostęp do niezbędnych materiałów dydaktycznych.

E-study (już wkrótce)

Uczelnia przygotowuje się do uruchomienia studiów w trybie e-learning, w trakcie których zamiast tradycyjnych wykładów i ćwiczeń zajęcia odbywać się będą drogą elektroniczną. Ze względu na specyfikę studiów filologicznych studenci muszą liczyć się z koniecznością odbycia części zajęć w siedzibie Uczelni.

Umiejętności

Absolwent Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie, otrzymujący tytuł licencjata po ukończeniu sześciosemestralnych wyższych studiów zawodowych na jednym z wybranych kierunków : filologia angielska, filologia niemiecka lub filologia rosyjska, których program stworzony jest na podstawie standardów kształcenia dla kierunku filologia, zgodnie z wymogami MN i SW, legitymuje się:

w zakresie ogólnym
 • perfekcyjnym opanowaniem języka wybranej specjalności (na poziomie C1/C2 wg standardów europejskich)
 • opanowaniem drugiego wybranego języka, minimum na poziomie A2
 • znajomością podstaw łaciny

Ponadto absolwent LSW posiada:

 • świadomość podobieństw i różnic kulturowych między krajami wybranych języków, a Polską
 • znajomość podstaw teorii językoznawczych, historii języków
 • znajomość podstaw historii literatury krajów wybranych języków
 • znajomość podstaw translacji (tłumaczenia i przekładu)
 • umiejętność posługiwania się technologią informatyczną

Studia II stopnia

Uczelnia oferuje studia uzupełniające magisterskie na kierunkach:

 • Filologia angielska
 • Filologia niemiecka
 • Filologia rosyjska

Studia podyplomowe

Dla osób legitymujących się dyplomem szkoły wyższej, zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy w zakresie języków obcych i zorientowanych na zdobycie nowych lub dodatkowych, udokumentowanych zgodnie z obowiązującymi standardami kwalifikacji zawodowych, Uczelnia organizuje:

 • Metodyka nauczania języka obcego
 • Podyplomowe Studium Tłumaczy Przysięgłych
 • Podyplomowe Studium Tłumaczy Specjalistycznych
 • Podyplomowe Studium Tłumaczy Literackich
 • Język angielski dla księgowych i finansistów
 • Język angielski dla prawników

Szczegółowe informacje dotyczące studiów podyplomowych dostępne są na stronie internetowej www.lepszastronawiedzy.pl.

Kursy, szkolenia, certyfikaty

AAzwiń

W ramach Lingwistycznej Szkoły Wyższej działa Centrum Języków Obcych Certyfikacji i Metodyki Nauczania pod kierownictwem mgr Elżbiety Zawadowskiej - Kittel, dziekan Wydziału Lingwistyki LSW, doświadczonego pedagoga, metodyka i praktyka, wykładowcy i tłumacza języka angielskiego, autorki wielu pomocy dydaktycznych związanych ściśle z praktyczną nauką języka angielskiego.

LSW posiada własnych egzaminatorów w zakresie języka angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego i jest akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym a w ramach swojej działalności Centrum organizuje kursy przygotowawcze do poszczególnych egzaminów oraz warsztaty metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli języków obcych, lektorów i tłumaczy.

Lepsza Strona Wiedzy

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie prowadzi kursy, warsztaty i szkoleniach dofinansowane w ramach projektu doskonalenia zawodowego tłumaczy i nauczycieli: Lepsza Strona Wiedzy.

Projekt Lepsza Strona Wiedzy:

 • Warsztaty: Tłumaczenia specjalistyczne,
 • Warsztaty: Tłumaczenia ustne,
 • Kursy i szkolenia "Jak zostać tłumaczem przysięgłym?" prowadzone w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim,
 • Kursy "Komputer w pracy tłumacza - Podstawy obsługi oprogramowania WORDFAST".

Komputer w pracy tłumacza - Podstawy obsługi oprogramowania Wordfast

Szkolenie "Komputer w pracy tłumacza - Podstawy obsługi oprogramowania Wordfast" jest dofinansowane przez Lingwistyczną Szkołę Wyższą w Warszawie w ramach projektu doskonalenia zawodowego nauczycieli i tłumaczy: Lepsza Strona Wiedzy.

Wordfast - producent oprogramowania służącego do tworzenia i zarządzania pamięcią tłumaczeń (ang. Translation Memory). Oprogramowanie służące do zarządzania pamięciami tłumaczeń oferowane przez Wordfast działa na wszystkich platformach systemowych i wykorzystywane jest przez tłumaczy niezależnych, firmy profesjonalnie świadczące usługi językowe oraz międzynarodowe korporacje, a obecnie posiada ponad 20 tys. aktywnych zastosowań na rynku.

Wordfast oferuje program do tłumaczenia Wordfast Translation Studio (WFTS).

ECDL - Komputerowe Prawo Jazdy

LSW jest licencjonowanym Centrum Egzaminacyjnym ECDL. W ramach pracy Centrum istniej możliwość uczestnictwa w kursach oraz uzyskania certyfikatu ECDL na wybranym poziomie w zakresie obsługi komputera.

ECDL. Skrót taki pojawia się czasem w ogłoszeniach o pracę. Co on oznacza? W Polsce, to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, w Europie - European Computer Driving Licence, czyli Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy. Jest to certyfikat potwierdzający umiejętności posługiwania się komputerem w zakresie podstawowej obsługi aplikacji biurowych i korzystania z Internetu.

Co daje ECDL ?

Cytując stronę Polskiego Biura ECDL:

"Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób:

 • szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy;
 • powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim);
 • poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów;
 • poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich".

Galeria

zwiń