Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

ul.Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. 22 886 50 12
fax. (22) 886-50-14
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Filologia angielska - studia licencjackie

Wydział: Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie - uczelnia bezwydziałowa

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest wykształcenie absolwenta, który zgodnie z wybraną specjalizacją, przygotowany jest do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego, tłumacza lub w międzynarodowych korporacjach, firmach zagranicznych, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych związanych z handlem zagranicznym lub posiadających kontakty międzynarodowe, jak również w instytucjach administracji samorządu terytorialnego, biurach tłumaczeń oraz organizacjach międzynarodowych wymagających znajomości języka i kultury krajów obszaru języka angielskiego.

Absolwent Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie, otrzymujący tytuł licencjata po ukończeniu sześciosemestralnych wyższych studiów zawodowych, legitymuje się:

W zakresie ogólnym:
- perfekcyjnym opanowaniem języka angielskiego (na poziomie C1/C2 wg standardów europejskich,
- opanowaniem drugiego wybranego języka na poziomie komunikacyjnym,
- nabycie umiejętności lingwistycznych i wymaganych kwalifikacji zawodowych odpowiednio w zawodzie nauczyciela języka lub (i) tłumacza języka angielskiego.

Ponadto absolwent LSW posiada:
- świadomość podobieństw i różnic kulturowych między krajami anglojęzycznymi, a Polską,
- znajomość podstaw teorii językoznawczych, historii języka angielskiego,
- znajomość podstaw historii literatury krajów anglojęzycznych,
- umiejętność posługiwania się technologią informatyczną.

Specjalizacje:
- nauczycielska,
- tłumaczeniowa,
- nauczycielsko-tłumaczeniowa,
- komunikacja w biznesie międzynarodowym i administracji.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia I - go stopnia:

Wymagane dokumenty:
- podanie kandydata o przyjęcie na studia: http://lingwistyka.edu.pl/formularz-rekrutacyjny/,
- oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
- 3 aktualne fotografie o wymiarach 37x50 mm, bez
nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane imieniem i
nazwiskiem,
- kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość kandydata,
- kserokopia dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej (300 zł).

Dokumenty należy składać w Biurze Rekrutacji Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie w terminie od 04.05 do 30.09.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór na studia w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie odbywa się DWA RAZY W DANYM ROKU AKADEMICKIM:
NABÓR NA SEMESTR ZIMOWY
od 4 maja do 30 września

NABÓR NA SEMESTR LETNI
od 7 stycznia do 15 lutego

Dla przyszłych studentów oznacza to, iż mogą rozpocząć studia od października lub od lutego. Jest to odpowiedź na oczekiwania naszych kandydatów, którzy z różnych przyczyn nie mogą rozpocząć studiów od października.

BIURO REKRUTACJI pracuje w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele (w czasie zjazdów studiów niestacjonarnych)

* w okresie od 1 lipca do 15 września od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 - 15:00
Szczegółowe informacje: rekrutacja@lingwistyka.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
Opłata roczna:

Stacjonarne:
5800 zł (I-II rok)
6300 zł (III rok)

Niestacjonarne:
5400 zł (I-II rok)
5900 zł (III rok)

Niestacjonarne wieczorowe:
5400 zł (I-II rok)
5900 zł (III rok)

Istnieje możliwość wnoszenia opłat w ratach. Szczegóły:http://lingwistyka.edu.pl/platnosci/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Kierownik Dziekanatu: mgr inż. Marzena Różańska

ul. Kasprzaka 2/8
01-221 Warszawa

Telefony:
(022) 886-50-12

Fax:
(0-22) 886 50 14

E-mail: dziekanat@lingwistyka.edu.pl
Biuro rekrutacji: rekrutacja@lingwistyka.edu.pl