Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

ul.Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. 22 886 50 12
fax. (22) 886-50-14
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Podyplomowe Studium Tłumaczy Specjalistycznych

Kategoria: Filologia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie - uczelnia bezwydziałowa

Opis kierunku

AAzwiń
Dwusemestralne studia podyplomowe dla tłumaczy przygotowują słuchaczy posiadających biegłą znajomość języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego (przynajmniej na poziomie B2/C1) do pracy w charakterze tłumacza, doskonalą warsztat pracy tłumaczy początkujących.

W drugim semestrze słuchacze mogą wybrać specjalności, które szczególnie ich interesują (Tłumaczenia prawniczo-ekonomiczne, Tłumaczenia finansowo-ekonomiczne, Tłumaczenia naukowo-techniczne, Tłumaczenia naukowo-medyczne, Dokumenty korporacyjne, Dokumenty UE, etc.).

Studia adresowane są do osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, które pragną zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu przekładu tekstów specjalistycznych.

Studia kończą się wewnętrznym egzaminem dyplomowym.

Plan studiów obejmuje:
1. Teoria i pragmatyka przekładu tekstów
specjalistycznych
2. Analiza translatoryczna tekstu
3. Terminologia specjalistyczna: Tłumaczenia prawniczo-
ekonomiczne, Tłumaczenia finansowo-ekonomiczne,
Tłumaczenia naukowo-techniczne, Tłumaczenia naukowo-
medyczne, Dokumenty korporacyjne, Dokumenty UE,
etc.
4. Metodologia przekładu tekstów specjalistycznych
5. Stylistyka języka polskiego

Warsztaty przekładowe:
- tłumaczenie specjalistyczne pisemne w tym praktyczna
nauka przekładu tekstów specjalistycznych
- tłumaczenie słowa żywego/tłumaczenie a vista

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń,na podstawie pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna), do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia podyplomowe:

1.Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty:
- podanie kandydata o przyjęcie na studia dostępny na stronie uczelni,
- odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub
inżynierskich,
- 2 aktualne fotografie o wymiarach 37x50 mm, bez
nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane imieniem i
nazwiskiem,
- kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość kandydata,
- kserokopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł.

2.Kandydaci, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą składają dodatkowo nostryfikację dyplomu.

3.Dokumenty należy składać w Biurze Rekrutacji Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie.

Kontakt: rekrutacja@lingwistyka.edu.pl
podyplomowe@lingwistyka.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Dokumenty należy składać w Biurze Rekrutacji Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie w terminie do 30.09.2016 r.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Kierownik Dziekanatu: mgr inż. Marzena Różańska

ul. Kasprzaka 2/8
01-221 Warszawa

Telefony:
(022) 886-50-12

Fax:
(0-22) 886 50 14

E-mail: dziekanat@lingwistyka.edu.pl
Biuro rekrutacji: rekrutacja@lingwistyka.edu.pl