Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

ul.Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. 22 886 50 12
fax. (22) 886-50-14
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Podyplomowe Studium Tłumaczy Literackich i Audiowizualnych

Kategoria: Filologia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie - uczelnia bezwydziałowa

Opis kierunku

AAzwiń
Program Podyplomowego Studium Tłumaczy Literackich i Audiowizualnych, obejmuje wiedzę ogólną z zakresu przekładu tekstów literackich i kulturowych, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, krytycznej analizy i interpretacji tekstów, etc. oraz praktyczne umiejętności językowe niezbędne do wykonywania zawodu tłumacza literackiego i audiowizualnego.

Dwusemestralne studia podyplomowe przygotowują słuchaczy posiadających biegłą znajomość języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego (przynajmniej na poziomie B2/C1) do pracy w charakterze tłumacza, doskonalą warsztat pracy tłumaczy początkujących.


Studia kończą się wewnętrznym egzaminem dyplomowym.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń,na podstawie pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna), do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia podyplomowe:

1.Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty:
- podanie kandydata o przyjęcie na studia dostępny na stronie uczelni,
- odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub
inżynierskich,
- 2 aktualne fotografie o wymiarach 37x50 mm, bez
nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane imieniem i
nazwiskiem,
- kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość kandydata,
- kserokopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł.

2.Kandydaci, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą składają dodatkowo nostryfikację dyplomu.

3.Dokumenty należy składać w Biurze Rekrutacji Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie.

Kontakt: rekrutacja@lingwistyka.edu.pl
podyplomowe@lingwistyka.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Dokumenty należy składać w Biurze Rekrutacji Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie w terminie do 30.09.2016 r.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Kierownik Dziekanatu: mgr inż. Marzena Różańska

ul. Kasprzaka 2/8
01-221 Warszawa

Telefony:
(022) 886-50-12

Fax:
(0-22) 886 50 14

E-mail: dziekanat@lingwistyka.edu.pl
Biuro rekrutacji: rekrutacja@lingwistyka.edu.pl