Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

ul.Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. 22 886 50 12
fax. (22) 886-50-14
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Podyplomowe Studia Metodyczne

Kategoria: Filologia

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie - uczelnia bezwydziałowa

Opis kierunku

AAzwiń
Trzysemestralne studia podyplomowe dla nauczycieli (350 godzin) przygotowują słuchaczy posiadających wyższe wykształcenie do pracy w szkole w charakterze nauczyciela języka obcego, doskonalą warsztat pedagogiczny nauczycieli praktykujących zgodnie z najnowszymi wymogami glottodydaktyki oraz najnowszymi wytycznymi MENiS dotyczącymi standardów kształcenia nauczycieli.

Plan studiów obejmuje m.in. następujące bloki tematyczne:
1. korekcyjny kurs fonetyczno-gramatyczny
2. analiza glottodydaktyczna tekstu
3. język jako przedmiot nauczania
4. współczesne teorie glottodydaktyczne
5. analiza naukowa podręczników do nauczania języków
obcych
6. organizacja procesu dydaktycznego
7. elementy pedagogiki
8. emisja głosu
9. elementy psychologii
10. pracownia komputerowa

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń,na podstawie pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna), do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia podyplomowe:

1.Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty:
- podanie kandydata o przyjęcie na studia dostępny na stronie uczelni,
- odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub
inżynierskich,
- 2 aktualne fotografie o wymiarach 37x50 mm, bez
nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane imieniem i
nazwiskiem,
- kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość kandydata,
- kserokopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł.

2.Kandydaci, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą składają dodatkowo nostryfikację dyplomu.

3.Dokumenty należy składać w Biurze Rekrutacji Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie

Kontakt: rekrutacja@lingwistyka.edu.pl
podyplomowe@lingwistyka.edu.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Kierownik Dziekanatu: mgr inż. Marzena Różańska

ul. Kasprzaka 2/8
01-221 Warszawa

Telefony:
(022) 886-50-12

Fax:
(0-22) 886 50 14

E-mail: dziekanat@lingwistyka.edu.pl
Biuro rekrutacji: rekrutacja@lingwistyka.edu.pl