Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

ul.Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. 22 886 50 12
fax. (22) 886-50-14
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Język Angielski dla księgowych i finansistów

Kategoria: Filologia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie - uczelnia bezwydziałowa

Opis kierunku

AAzwiń
Dwusemestralne Podyplomowe Studium Specjalistycznego Języka Obcego: Język angielski dla księgowych i finansistów przeznaczone jest dla osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w międzynarodowych firmach, organizacjach lub instytucjach oraz dla osób, które chciałyby dodatkowo pogłębić znajomość języka obcego i rozszerzyć słownictwo z dziedziny biznesu, księgowości i finansów, poprawiając w ten sposób swoją sytuację na rynku pracy

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 220 godzin dydaktycznych.

Studia kończą się wewnętrznym egzaminem dyplomowym.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń,na podstawie pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna), do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia podyplomowe:

1.Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty:
- podanie kandydata o przyjęcie na studia dostępny na stronie uczelni,
- odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub
inżynierskich,
- 2 aktualne fotografie o wymiarach 37x50 mm, bez
nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane imieniem i
nazwiskiem,
- kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość kandydata,
- kserokopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł.

2.Kandydaci, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą składają dodatkowo nostryfikację dyplomu.

3.Dokumenty należy składać w Biurze Rekrutacji Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie

O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Kontakt: rekrutacja@lingwistyka.edu.pl
podyplomowe@lingwistyka.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Dokumenty należy składać w Biurze Rekrutacji Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie w następujących terminach:
do 30 września - rekrutacja na semestr zimowy
do końca lutego - rekrutacja na semestr letni

Informacje o przedłużeniu terminów rekrutacji publikowane są na stronie uczelni:lingwistyka.edu.pl

O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Zapytania i zapisy na rozmowy kwalifikacyjne dla tłumaczy i kandydatów na studia podyplomowe: Język angielski dla księgowych i finansistów oraz Język angielski dla prawników - podyplomowe@lingwistyka.edu.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Kierownik Dziekanatu: mgr inż. Marzena Różańska

ul. Kasprzaka 2/8
01-221 Warszawa

Telefony:
(022) 886-50-12

Fax:
(0-22) 886 50 14

E-mail: dziekanat@lingwistyka.edu.pl
Biuro rekrutacji: rekrutacja@lingwistyka.edu.pl