Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu

ul.Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (061) 655-85-71
fax. (061) 655-85-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Dietetyka

Kategoria: Dietetyka

Czas trwania (semestry): 3

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest przekazanie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, technologii przygotowywania potraw oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych.
W programie studiów m.in.: żywienie człowieka, medycyna kliniczna, dietetyka, higiena, profilaktyka zdrowia, chemia żywności, technologia żywności i techniki przyrządzania pożywienia.
Czas trwania studiów: 2 semestry ( lub trzy semestry dla osób pracujących/ ubiegających się o pracę w szkole/placówce - zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Ubiegając się o przyjęcie na studia podyplomowe w WSZPZIU w Poznaniu należy złożyć następujące dokumenty:
1. Formularz zgłoszenia .
2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (lub potwierdzone za zgodność z oryginałem ksero dyplomu).
3. 2 zdjęcia dyplomowe (4,5cm x 6,5cm) - każde podpisane: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia.
4. Podpisaną umowę z uczelnią.

Zasady naboru: wg kolejności zgłoszeń

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Termin złożenia dokumentów: do 30 września każdego roku.

Opłaty

AAzwiń
Koszt studiów: wpisowe: 300 zł., opłata za semestr: 2100 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wyższa Szkoła Zawodowa Pielęgnacji Zdrowia i Urody w Poznaniu
ul. Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań

dziekanat: 061 655 85 85, 061 655 85 72
rekrutacja: 061 655 85 71
fax: 061 655 85 70
e-mail: dziekanat@uczelniakosmetyczna.pl