Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

ul.ul. św. Czesława 6, 61-575 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 834-59-10
fax. (61) 834-59-49
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział: Instytu Nauk Technicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Zakład Zarządzania i Inżynierii Produkcji istnieje w WSKiZ od 2004 r. Oferta Zakładu to wyjątkowa propozycja wśród uczelni niepublicznych w Wielkopolsce. W trakcie studiów studenci uzyskują teoretyczną wiedzę menedżerską oraz umiejętności inżynierskie w zakresie organizacji i zarządzania procesami produkcyjnymi, sterowania procesami regulacji automatycznej i ochrony środowiska, poszukiwane przez polskie i europejskie firmy. Umiejętności praktyczne absolwenta gwarantują zdobycie atrakcyjnej pracy lub rozpoczęcie własnej działalności. W trakcie studiów studenci mają możliwość zdobycia dodatkowych specjalistycznych certyfikatów, m.in. TÜV*.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to kierunek studiów cieszący się niesłabnącą popularnością. Znaczna część programu studiów (ponad 50%) realizowana jest w specjalistycznych laboratoriach technologicznych i komputerowych z zakresu: podstaw metrologii, badań chemicznych, badań wytrzymałościowych, materiałoznawstwa, podstaw automatyzacji, procesów i technologii produkcji, organizacji procesów produkcyjnych, badań wad wyrobów, elektroniki i elektrotechniki, grafiki inżynierskiej oraz informatyki. Dzięki temu można w praktyce zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami wiedzy inżynierskiej.

Z kolei bogaty program komponentu ekonomicznego tego kierunku skoncentrowany jest na problematyce zarządzania procesami produkcyjnymi, w tym na projektowaniu nowych systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, obiektów czy systemów zarządzania.

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI specjalności:
zarządzanie produkcją
zarządzanie jakością oraz inżynieria bezpieczeństwa i higieny pracy
zarządzanie logistyką

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz zdana matura.

Trzy kroki do sukcesu:

Krok 1 Przygotuj niezbędne dokumenty
dowód osobisty
świadectwo maturalne
dowód uiszczenia opłaty wpisowej

Krok 2 Wypełnij kwestionariusz online (dostępny na www.wskiz.edu). Informacje podane w kwestionariuszu posłużą do przygotowania dokumentów rekrutacyjnych.

Krok 3 Przyjdź do Biura Rekrutacji i podpisz umowę
W trakcie postępowania rekrutacyjnego kandydat składa pisemną deklarację dotyczącą poziomu zaawansowania języka obcego. O wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat zostaje powiadomiony listownie.

BIURO REKRUTACJI
61-575 Poznań, ul. św. Czesława 6
tel. 800 161 044 (bezpłatna infolinia)
tel. 61 834 59 10
rekrutacja@wskiz.edu
www.wskiz.edu

Godziny otwarcia Biura Rekrutacji
od poniedziałku do piątku: 9:00 17:00
sobota: 10:00 14:00

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja trwa od 15 maja - 30 września 2012 r.

Opłaty

AAzwiń
Opłata za studia = 440 zł/miesiąc

Opłata wpisowa - 200 zł*

* wniesienie opłaty powoduje umorzenie całości czesnego za pierwszy miesiąc II roku studiów.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat poziom 4
tel. (61) 834 59 20
fax (61) 834 59 21
e-mail: dziekanat@wskiz.edu
godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, czwartek 10:0014:00
sobota 9:00-13:00