Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

ul.ul. św. Czesława 6, 61-575 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 834-59-10
fax. (61) 834-59-49
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Ochrona środowiska

Wydział: Instytu Nauk Technicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Na kierunku Ochrona Środowiska kształceni są wysokiej klasy specjaliści przyszli inżynierowie, przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji publicznej. Studenci nabywają umiejętności praktycznego wykorzystania technik ochrony środowiska podczas ćwiczeń (ponad 60% zajęć) w bogato wyposażonych laboratoriach: geoinformacji, meteorologii, monitoringu i badań środowiskowych, technologii wody, ścieków i gazów odlotowych, odnawialnych źródeł energii, projektowania terenów zielonych, chemii i mikrobiologii.

Studia na tym kierunku umożliwiają ponadto zdobycie praktycznych umiejętności wykorzystania metod techniczno-technologicznych, przyrodniczych i środowiskowych w trakcie studenckich praktyk zawodowych, odbywanych w znaczących firmach i instytucjach.

Programy zajęć realizowane w ramach poszczególnych specjalności pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu: procesów biologicznych oraz prawidłowości ekologicznych od poziomu komórki, aż po tzw. biotechnologie ekosystemalne, technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz roślinnych, znajomości procesów technologicznych realizowanych w przedsiębiorstwach oraz sposobów ochrony środowiska przed negatywnymi skutkami działalności człowieka. Studenci nabywają również umiejętności menedżerskie z zakresu: zarządzania przedsiębiorstwem, planowania, stosowania rachunku kosztów i opracowywania strategii.

OCHRONA ŚRODOWISKA specjalności:
biotechnologie w ochronie środowiska
odnawialne źródła energii
ochrona środowiska w przemyśle

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz zdana matura.

Trzy kroki do sukcesu:

Krok 1 Przygotuj niezbędne dokumenty
dowód osobisty
świadectwo maturalne
dowód uiszczenia opłaty wpisowej

Krok 2 Wypełnij kwestionariusz online (dostępny na www.wskiz.edu). Informacje podane w kwestionariuszu posłużą do przygotowania dokumentów rekrutacyjnych.

Krok 3 Przyjdź do Biura Rekrutacji i podpisz umowę
W trakcie postępowania rekrutacyjnego kandydat składa pisemną deklarację dotyczącą poziomu zaawansowania języka obcego. O wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat zostaje powiadomiony listownie.

BIURO REKRUTACJI
61-575 Poznań, ul. św. Czesława 6
tel. 800 161 044 (bezpłatna infolinia)
tel. 61 834 59 10
rekrutacja@wskiz.edu
www.wskiz.edu

Godziny otwarcia Biura Rekrutacji
od poniedziałku do piątku: 9:00 17:00
sobota: 10:00 14:00

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja trwa od 15 maja - 30 września 2012 r.

Opłaty

AAzwiń
Opłata za studia = 440 zł/miesiąc

Opłata wpisowa - 200 zł*

* wniesienie opłaty powoduje umorzenie całości czesnego za pierwszy miesiąc II roku studiów.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat poziom 4
tel. (61) 834 59 20
fax (61) 834 59 21
e-mail: dziekanat@wskiz.edu
godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, czwartek 10:0014:00
sobota 9:00-13:00