Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

ul.ul. św. Czesława 6, 61-575 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 834-59-10
fax. (61) 834-59-49
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie - studia licencjackie

Wydział: Instytu Nauk Społeczno-Ekonomicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Zarządzanie, kierowanie to szczególne przywództwo w świecie biznesu, w świecie walki o jakość produktu, rynek i klienta. Wiedza z zakresu zarządzania produktem, zarządzania strategicznego, projektem, zasobami ludzkimi, jakością oraz wiedza z zakresu finansów przedsiębiorstwa, strategii marketingowej, zarządzania czasem czy ryzykiem sprawia, że współczesny menedżer znajduje się w odpowiednim miejscu i czasie, aby odnieść sukces biznesowy. Takie możliwości daje program studiów na kierunku Zarządzanie, który został opracowany wg najnowszych standardów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i relacjami finansowo-marketingowymi. Został on zaprojektowany, aby absolwent tego kierunku sprostał zadaniom stawianym przed menedżerem przedsiębiorstwa i wyzwaniom współczesnego rynku. Nasz program studiów jest praktyczny i najlepszy merytorycznie, co jest dewizą Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA.

Podstawowym warunkiem sukcesu w biznesie jest znajomość mechanizmów rządzących zachowaniem rynku i klientów. Studia na kierunku Zarządzanie pozwalają zdobyć studentom wiedzę ogólną z takich dziedzin jak: ekonomia, prawo, zarządzanie i marketing oraz opanować praktyczne umiejętności menedżerskie tj.: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami czy zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu.

ZARZĄDZANIE specjalności:
rachunkowość i zarządzanie finansami
zarządzanie przedsiębiorstwem
handel i marketing

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz zdana matura.

Trzy kroki do sukcesu:

Krok 1 Przygotuj niezbędne dokumenty
dowód osobisty
świadectwo maturalne
dowód uiszczenia opłaty wpisowej

Krok 2 Wypełnij kwestionariusz online (dostępny na www.wskiz.edu). Informacje podane w kwestionariuszu posłużą do przygotowania dokumentów rekrutacyjnych.

Krok 3 Przyjdź do Biura Rekrutacji i podpisz umowę
W trakcie postępowania rekrutacyjnego kandydat składa pisemną deklarację dotyczącą poziomu zaawansowania języka obcego. O wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat zostaje powiadomiony listownie.

BIURO REKRUTACJI
61-575 Poznań, ul. św. Czesława 6
tel. 800 161 044 (bezpłatna infolinia)
tel. 61 834 59 10
rekrutacja@wskiz.edu
www.wskiz.edu

Godziny otwarcia Biura Rekrutacji
od poniedziałku do piątku: 9:00 17:00
sobota: 10:00 14:00

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja trwa od 15 maja - 30 września 2012 r.

Opłaty

AAzwiń
Opłata za studia = 330 zł/miesiąc

Opłata wpisowa - 200 zł*

* wniesienie opłaty powoduje umorzenie całości czesnego za pierwszy miesiąc II roku studiów.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat poziom 4
tel. (61) 834 59 20
fax (61) 834 59 21
e-mail: dziekanat@wskiz.edu
godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, czwartek 10:0014:00
sobota 9:00-13:00