Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

ul.Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. 61 27 11 000
fax. (61) 858-43-62
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Bezpieczeństwo w biznesie - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Bezpieczeństwo w biznesie w WSNHiD to pierwsze studia licencjackie, które dedykowane są zarządzaniu procesami bezpieczeństwa w firmach produkcyjnych i usługowych, międzynarodowych korporacjach, instytucjach publicznych oraz organizacjach pozarządowych i międzyrządowych.

Dotychczas zarządzanie bezpieczeństwem można było studiować głównie w ramach studiów podyplomowych i studiów II stopnia.

Bezpieczeństwo w biznesie to unikatowy w skali kraju kierunek!

Specjalizacje:

IT Security Manager
Business Security Manager

Celem studiów bezpieczeństwo w biznesie jest kształcenie kadr managerskich, a nie personelu ochrony! W tok studiów zostały wpisane, jako obowiązkowe moduły przygotowujące do kierowania zasobami ludzkimi, zarządzania działami korporacji i prowadzenia własnej działalności gospodarczej tj. organizacja firm i procesy zarządcze oraz przedsiębiorczość i innowacyjność.