Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

ul.Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. 61 27 11 000
fax. (61) 858-43-62
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Zarządzanie kreatywne - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Zarządzanie kreatywne to praktyczne, multidyscyplinarne studia, które są odpowiedzią na obserwowane w ostatnich latach zmiany w gospodarce światowej i polskiej, a co za tym idzie w podejściu do procesów zarządzania w przedsiębiorstwach. Studia te zostały zaprojektowane na podstawie badań długofalowych potrzeb rynku pracy, trendów w nauczaniu nowoczesnego zarządzania w Polsce i za granicą oraz na podstawie oczekiwań obecnych i potencjalnych studentów oraz absolwentów Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

Zarządzanie kreatywne w WSNHiD to:

pierwsze studia I stopnia z zakresu zarządzania w Polsce, które opierają się na trzech filarach: zarządzaniu, psychologii i znajomości narzędzi informatycznych. Dzięki temu uzyskasz unikalne kompetencje z różnych dziedzin koniecznych do efektywnego zarządzania
program nauczania oparty na ścisłej współpracy z uznanymi praktykami, podmiotami specjalizującymi się w zakresie doskonalenia procesu zarządzania, w tym z Austriackim Instytutem Doradztwa Gospodarczego (WIFI) będącym największą instytucją edukacji menedżerskiej oraz zawodowej w Austrii oraz znaczącym dostawcą usług szkoleniowych w Europie
studia, po których czeka Cię pełna wyzwań praca, a Ty staniesz się pracownikiem poszukiwanym przez pracodawców. Przemysł kreatywny opiera się o osoby, które pracują przede wszystkim koncepcyjnie, a nie odtwórczo; takie, które w codziennej pracy opracowują nowatorskie rozwiązania i nie boją się eksperymentować. To przestrzeń, gdzie najcenniejszym kapitałem jest pomysłowość, talent i intelekt
70% zajęć to kursy praktyczne uczące kreatywności i nowego podejścia do problemów zarządzania
zajęcia prowadzone w małych grupach warsztatowych pozwalających na indywidualny kontakt studenta z wykładowcą.

Specjalizacje:

Zarządzanie MSP - Small Business Management
Po jej ukończeniu będziesz posiadał kompetencje menedżerskie w zakresie zarządzania współczesną firmą, w tym również firmą rodzinną, na rynku krajowym i europejskim, poparte wiedzą z zakresu psychologii i znajomością narzędzi informatycznych wspomagających proces zarządzania.
E-biznes
Jako absolwent tej specjalizacji będziesz przygotowany do objęcia stanowisk menedżerskich i stanowisk specjalistów w firmach oferujących e-usługi i e-produkty oraz w firmach, których główna działalność odbywa się w sieci.
Informatyczne systemy zarządzania przedsiębiorstwem
Program specjalizacji stworzony został dla przyszłych specjalistów dysponujących interdyscyplinarnym wykształceniem menedżersko-informatycznym. Będziesz przygotowany do pracy na stanowiskach m.in.: specjalisty ds. informatycznych systemów zarządzania, konsultanta ds. wdrażania systemów informatycznych, specjalisty ds. utrzymania aplikacji.