Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

ul.Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. 61 27 11 000
fax. (61) 858-43-62
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Fotografia

Kategoria: Edukacja techniczno-informatyczna

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
W ramach kierunku "Fotografia" stawiamy przede wszystkim na praktykę. Znaczna część zajęć ma charakter ćwiczeń w studio, plenerze i w pracowniach komputerowych. Do prowadzenia zajęć zaprosiliśmy doświadczonych fotografów, którzy pracują dla prasy (m.in. Gazeta Wyborcza, Newsweek, National Geographic), agencji reklamowych i wydawnictw. Program studiów uzupełniają też zajęcia dotyczące marketingu usług fotograficznych, prawa autorskiego oraz spotkania z cenionymi współczesnymi fotografami.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawą do przyjęcia na studia jest dopełnienie wszystkich formalności, w tym złożenie portfolio, składającego się z 6 do 10 zdjęć. Portfolio służy do określenia przez kierownika merytorycznego studiów poziomu i specyfiki grupy, natomiast nie decyduje o przyjęciu na studia.
Szczegóły dotyczące portfolio:
Tematyka oraz technika wykonania zdjęć: treść oraz technika wykonania zdjęć są dowolne; dopuszcza się również dowolną komputerową ingerencję w fotografie wchodzące w skład portfolio.
Sposób złożenia portfolio: portfolio składane jest w wersji elektronicznej, zdjęcia należy przesłać na adres e-mail: fotografia@wsnhid.pl, format zdjęć: jpg, długość dłuższego boku zdjęcia: od 800 do 1200 pikseli.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz złożyć następujące dokumenty:

√ ankietę osobową i podanie (do pobrania z zakładki DOKUMENTY w formularzu rekrutacyjnym)
√ dyplom ukończenia uczelni wyższej
√ jedno zdjęcie
√ potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
√ kserokopię dowodu osobistego (do potwierdzenia przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych najpóźniej na
I zjeździe)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór na studia podyplomowe zaczyna się 6 maja 2013 roku i będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.