Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

ul.Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. 61 27 11 000
fax. (61) 858-43-62
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Instruktor teatralny

Kategoria: Edukacja techniczno-informatyczna

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Celem podyplomowych studiów Instruktor teatralny jest kształcenie twórczych nauczycieli i osób pracujących lub mających zamiar pracować z grupami teatralnymi (dziecięcymi, młodzieżowymi, dorosłymi) w szkołach, ośrodkach kultury, szpitalach, świetlicach szkolnych, wiejskich, socjoterapeutycznych). Studia kształcą w zakresie:

prowadzenia teatrów dzieci, młodzieży, teatrów amatorskich ludzi dorosłych
prowadzenia edukacji teatralnej i kulturalnej
stosowania form teatralnych w dydaktyce i wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży

Studia mają na celu przygotowanie pedagogów – instruktorów teatralnych, którzy realizując bardzo dobre warsztatowo spektakle teatralne i imprezy kulturalne nie będą traktowali ich jako cel, ale przede wszystkim jako środek do wszechstronnego rozwoju swoich podopiecznych.
Studia są efektem współpracy Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu z Ośrodkiem Edukacji Teatralnej przy Zespole Szkół nr 4 Łejery w Poznaniu. Zajęcia będą się odbywały zarówno w budynku WSNHiD, jak i nowo powstałej profesjonalnej sali teatralnej w Zespole Szkół „Łejery”.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz złożyć następujące dokumenty:
√ ankietę osobową i podanie (do pobrania z zakładki DOKUMENTY w formularzu rekrutacyjnym)
√ dyplom ukończenia uczelni wyższej
√ jedno zdjęcie
√ potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej 300 zł
√ kserokopię dowodu osobistego (do potwierdzenia przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych najpóźniej na
I zjeździe)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór na studia podyplomowe zaczyna się 6 maja 2013 roku i będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.