Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

ul.Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. 61 27 11 000
fax. (61) 858-43-62
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Projektowanie gier komputerowych

Kategoria: Edukacja techniczno-informatyczna

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami i narzędziami wykorzystywanymi w realizacji gier komputerowych. Słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu budowy, projektowania i programowania gier ze szczególnym uwzględnieniem projektowania grafiki 2D, modelowaniem 3D, projektowaniem narzędzi wspomagających tworzenie gier i wykorzystaniem istniejących na rynku gotowych narzędzi. Poznają zasady tworzenia i programowania gier konsolowych, ale również techniki tworzenia i realizacji gier sieciowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz złożyć następujące dokumenty:
√ ankietę osobową i podanie (do pobrania z zakładki DOKUMENTY w formularzu rekrutacyjnym)
√ dyplom ukończenia uczelni wyższej
√ jedno zdjęcie
√ potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej 300 zł
√ kserokopię dowodu osobistego (do potwierdzenia przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych najpóźniej na
I zjeździe)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór na studia podyplomowe zaczyna się 6 maja 2013 roku i będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.