Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

ul.Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. 61 27 11 000
fax. (61) 858-43-62
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Akademia trenera

Kategoria: Edukacja

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Udział w rocznym kursie, obejmującym niemal 200 godzin zajęć, kompleksowo przygotowuje osoby w nim uczestniczące do samodzielnej pracy w zawodzie trenera, dostarczając nie tylko niezbędnych, innowacyjnych narzędzi prowadzenia warsztatów, szkoleń, treningów, ale również wzbogacając uczestników, co cenią sobie najbardziej
i co wyróżnia ten program na tle innych, o podobnej tematyce, o zaplecze teoretyczne
i praktyczne związane z rozumieniem zjawisk grupowych, społecznych i psychologicznych mechanizmów jakim podlegają grupy oraz ich konsekwencji dla pracy trenerskiej. Wreszcie – biorąc pod uwagę praktyczny i eksperymentalny charakter zajęć – udział w programie stwarza uczestnikom szczególną możliwość nie tylko rozwoju zawodowego ale też osobistego.
Kładąc szczególny nacisk na jakość pracy trenerskiej, efektywność ale też promując jak najwyższe standardy pracy, przyjęcie na studia poprzedzamy rozmową kwalifikacyjną, co pozwala nam jeszcze bardziej wnikliwie poznać naszych słuchaczy i dopasować program do ich potrzeb

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia jest odbycie z wynikiem pozytywnym rozmowy kwalifikacyjnej w oparciu o przygotowaną przez uczestnika prezentację multimedialną. Prezentacja multimedialna 7-10 slajdów dotycząca przebiegu kariery zawodowej, wykształcenia, zainteresowań (autoprezentacja - czym się Pani/Pan zajmuje, skąd pomysł na zdobycie, bądź doskonalenie zawodu trenera, jak wyobraża Pani/Pan sobie pracę trenera itp.). Uczelnia udostępnia sprzęt w postaci rzutnika multimedialnego i laptopa.
Sposób złożenia prezentacji: prezentacja składana jest w wersji elektronicznej
Prezentację należy przesłać na adres e-mail: podyplomowe@wsnhid.pl

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz złożyć następujące dokumenty:

√ ankietę osobową i podanie (do pobrania z zakładki DOKUMENTY w formularzu rekrutacyjnym)
√ dyplom ukończenia uczelni wyższej
√ jedno zdjęcie
√ potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej 300 zł
√ kserokopię dowodu osobistego (do potwierdzenia przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych najpóźniej na
I zjeździe)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór na studia podyplomowe zaczyna się 6 maja 2013 roku i będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.