Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

ul.Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. 61 27 11 000
fax. (61) 858-43-62
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Manager wieku 50+ (Zarządzanie potencjałem 50+)

Kategoria: Edukacja

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Starzeniu się społeczeństwa poświęca się w debatach publicznych i naukowych coraz więcej czasu. Niestety najczęściej pojawiają się zagadnienia albo związane bezpośrednio z czynnikami medycznymi (geriatria) albo negatywnymi tendencjami demograficznymi i opieką instytucjonalną osób starszych. Studia podyplomowe Manager Wieku 50+ podejmują problematykę z perspektywy wartości i szans, jakie otwierają się indywidualnie, grupowo i przedsiębiorczo w perspektywie zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych.
W czterech blokach tematycznych dzielimy się doświadczeniem w zarządzaniu zespołem i budowaniu ofert produktów i usług: a) określamy i łamiemy stereotypy dotyczące grupy 50+; b) dostarczamy narzędzi zrozumienia potrzeb i oczekiwań tej grupy; c) budujemy strategię zarządzania kapitałem wewnętrznym przedsiębiorstwa / instytucji, biorącej pod uwagę potencjał wielopokoleniowego zespołu oraz d) pomagamy stworzyć propozycje planów marketingowych, uwzględniających charakterystykę rynku produktów i usług na rzecz osób po 50+; e) zapoznamy się z rozwiązaniami, dotyczącymi osób 50+, które poniosły porażkę i na tych, które stanowią nową perspektywę.
Do realizacji studiów, prowadzonych w większości metodą ćwiczeniowo-warsztatową zaprosiliśmy specjalistów z obszarów społecznego, ekonomicznego, zarządzania i psychologii. Wśród prowadzących znajdą się także reprezentacji firm zagranicznych od wielu lat zajmujących się budowaniem środowisk, infrastruktury na rzecz osób starszych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz złożyć następujące dokumenty:
√ ankietę osobową i podanie (do pobrania z zakładki DOKUMENTY w formularzu rekrutacyjnym)
√ dyplom ukończenia uczelni wyższej
√ jedno zdjęcie
√ potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej 300 zł
√ kserokopię dowodu osobistego (do potwierdzenia przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych najpóźniej na
I zjeździe)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór na studia podyplomowe zaczyna się 6 maja 2013 roku i będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.