Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

ul.Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. 61 27 11 000
fax. (61) 858-43-62
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Komunikacja wizualna

Kategoria: Media

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Celem nauczania jest nabycie umiejętności oraz wiedzy z podstaw projektowania systemów komunikacji wizualnej ujętej w bardzo szerokim zakresie, a przede wszystkim poznanie i doskonalenie wiedzy o mechanizmach procesu kreacji. Zaczynając od projektu znaku, poprzez konstrukcję layoutów, tworzenie obrazów ruchomych, kończąc na projektowaniu produktu. Kierunek to oferta łącząca w odpowiedni sposób dwa podstawowe filary wiedzy jakie są niezbędne każdemu kto zamierza w przyszłości związać się z branżą projektową: wiedzę z zakresu kreacji i informacje o technologii.

Równie istotnym elementem jest zdobycie praktycznych umiejętności projektowania oraz uzyskanie szerokiej wiedzy na temat typografii, zasad kompozycji oraz właściwych zestawień kolorystycznych, umożliwiających realizację różnego typu skutecznych procesów komunikacji. Słuchacze uczą się określania kluczowych założeń i wytycznych do realizacji projektów oraz metod współpracy z klientem-zleceniodawcą.
Słuchacz na początku zajęć wybiera sobie markę, nad którą będzie chciał pracować przez cały czas trwania studiów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem wstępnym udziału w studiach jest umiejętność swobodnej obsługi programów graficznych z zakresu Pakietu Adobe oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz złożyć następujące dokumenty:
√ ankietę osobową i podanie (do pobrania z zakładki DOKUMENTY w formularzu rekrutacyjnym)
√ dyplom ukończenia uczelni wyższej
√ jedno zdjęcie
√ potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej 300 zł
√ kserokopię dowodu osobistego (do potwierdzenia przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych najpóźniej na
I zjeździe)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór na studia podyplomowe zaczyna się 6 maja 2013 roku i będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.