Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

ul.Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. 61 27 11 000
fax. (61) 858-43-62
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Negocjacje i mediacje

Kategoria: Public Relations

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Kierunek Negocjacje i mediacje uczy profesjonalnego podejścia do rozwiązywania konfliktów, zrozumienia istoty konfliktu i wyciągania z tego pozytywnych wniosków. Umiejętności negocjacyjne mogą przydać się na każdym etapie życia osobistego
i zawodowego, pozwalają zachować dobre relacje i koncentrować się na problemie.
W trakcie studiów słuchacze zdobędę też wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów poprzez mediację, poznają metody prowadzenia mediacji.
Zdobyte umiejętności i kwalifikacje są szansą na nowy zawód i karierę w obszarze radzenia sobie z konfliktami w różnych dziedzinach życia społecznego.
Zajęcia prowadzone są metodą wykładowo- warsztatową przez cenionych wykładowców, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie i łączą teorię z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz złożyć następujące dokumenty:
√ ankietę osobową i podanie (do pobrania z zakładki DOKUMENTY w formularzu rekrutacyjnym)
√ dyplom ukończenia uczelni wyższej
√ jedno zdjęcie
√ potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej 300 zł
√ kserokopię dowodu osobistego (do potwierdzenia przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych najpóźniej na
I zjeździe)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór na studia podyplomowe zaczyna się 6 maja 2013 roku i będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.