Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

ul.Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. 61 27 11 000
fax. (61) 858-43-62
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Pośrednictwo pracy

Kategoria: Socjologia i Praca socjalna

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe z Pośrednictwa pracy stanowią zgodnie z Ustawą niezbędny element rozwoju i awansu zawodowego dla pośredników pracy. Ciekawie przygotowany program i starannie dobrana kadra dają możliwość pogłębienia i uzupełnienia wiedzy i umiejętności niezbędnych w tym zawodzie, m.in. w takich obszarach jak: psychologia, doradztwo zawodowe, prawo czy socjologia. Zapraszam na III już edycję naszych studiów:
- bo to ciekawe wyzwanie dla wszystkich którzy widzą spełnienie swoich zawodowych aspiracji i celów w pomocy innym osobom w poszukiwaniu pracy,
- bo dają możliwość zdobycia nowych kwalifikacji , które w obliczu pogorszającej się sytuacji na rynku pracy, mogą stwarzać nowe możliwości zawodowe,
- bo studia podyplomowe są dla pracujących pośredników pracy warunkiem awansu zawodowego,
- bo są cennym uzupełnieniem i pogłębieniem wiedzy i doświadczeń z dziedzin z którymi na codzień styka się pośrednik pracy - psychologia, doradztwo zawodowe, prawo, socjologia itp., bo gwarantują wysoki poziom dzięki wysoko kwalifikowanej kadrze specjalistów i wieloletnich praktyków z zakresu pośrednictwa pracy .

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz złożyć następujące dokumenty:
√ ankietę osobową i podanie (do pobrania z zakładki DOKUMENTY w formularzu rekrutacyjnym)
√ dyplom ukończenia uczelni wyższej
√ jedno zdjęcie
√ potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej 300 zł
√ kserokopię dowodu osobistego (do potwierdzenia przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych najpóźniej na
I zjeździe)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór na studia podyplomowe zaczyna się 6 maja 2013 roku i będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.