Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

ul.Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. 61 27 11 000
fax. (61) 858-43-62
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Zarządzanie zasobami ludzkimi - kadry i płace

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Zarządzanie zasobami ludzkimi - kadry i płace to studia kierowane przede wszystkim do praktyków, zarówno osób zajmujących się zagadnieniami kadrowymi w zakładach pracy, jak i osób chcących lub już zatrudniających pracowników, a także osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę o praktyczne umiejętności z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego, czy prawa ubezpieczeń społecznych. Program studiów jest tak skonstruowany, iż umożliwia poznanie i zrozumienie praktycznych zagadnień z tych dziedzin, w tym kwestii zatrudniania, również zatrudniania osób bezrobotnych i cudzoziemców, prawidłowego kształtowania i rozwiązywania stosunku pracy, zasad sporządzania i rozliczania dokumentów składanych do ZUS oraz do Urzędu Skarbowego. Celem studiów jest przekazanie absolwentom wiedzy umożliwiającej samodzielne dochodzenie swoich praw w postępowaniach prowadzonych przez organy Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nadto asłuchacze kierunku będą mieli możliwość rozwinięcia zdolności związanych z zarządzaniem personelem, skutecznym negocjowaniem i rozwiązywaniem konfliktów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz złożyć następujące dokumenty:
√ ankietę osobową i podanie (do pobrania z zakładki DOKUMENTY w formularzu rekrutacyjnym)
√ dyplom ukończenia uczelni wyższej
√ jedno zdjęcie
√ potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej 300 zł
√ kserokopię dowodu osobistego (do potwierdzenia przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych najpóźniej na
I zjeździe)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór na studia podyplomowe zaczyna się 6 maja 2013 roku i będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.