Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

ul.Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. 61 27 11 000
fax. (61) 858-43-62
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Hr Manager

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Wartością zajęć na kierunku HR Manager jest jego użyteczność oparta na praktyce
i doświadczeniu osób prowadzących zajęcia. Program rozwija się w trzech perspektywach. Pierwsza dotyczy narzędzi jako podstawowego warsztatu przyszłego specjalisty w tym zakresie. Uczymy min. jak efektywnie rekrutować, jak podejść do kompetencji w organizacji, jak wynagradzać i motywować pracowników. Druga perspektywa to poznanie czynników psychologicznych bardzo silnie wpływających na procesy HR owe w organizacji. Całość spina perspektywa biznesowa, gdzie zadajemy pytanie i uczymy na nie odpowiedzi: jak działania HR Managera wpływają na realizację strategii w organizacji.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz złożyć następujące dokumenty:
√ ankietę osobową i podanie (do pobrania z zakładki DOKUMENTY w formularzu rekrutacyjnym)
√ dyplom ukończenia uczelni wyższej
√ jedno zdjęcie
√ potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej 300 zł
√ kserokopię dowodu osobistego (do potwierdzenia przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych najpóźniej na
I zjeździe)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór na studia podyplomowe zaczyna się 6 maja 2013 roku i będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.