Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

ul.Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. 61 27 11 000
fax. (61) 858-43-62
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Mediaworking

Opis kierunku

AAzwiń
Wszyscy eksperci, z którymi w ciągu kilkunastu miesięcy współtworzyliśmy kierunek mediaworking zgodnie przyznali, że na rynku brakuje specjalistów, posługujących się technologiami internetowymi, potrafiących tworzyć interesującą treść i czynić ją widzialną a ponadto, mających szereg kompetencji społecznych. Odpowiedzią na tę potrzebę jest właśnie mediaworking, kierunek, który prócz specjalizacji biznesowo-politologicznej i społeczno-kulturowej, oferuje każdemu pasjonującą przygodę z webvertisingiem, infobrokeringiem, czy social-mediami.

Mediaworking w WSNHiD to:

Kierunek tworzony w ścisłej współpracy w kilkunastoma firmami wyznaczającymi trendy w obszarach marketingu i PRu sieciowego, zarządzania społecznościami wirtualnymi, pozycjonowania stron, liderami monitoringu i brokeringu informacyjnego
Unikalne połączenie znajomości obsługi współczesnych technologii z kompetencjami humanistyczno-społecznymi, w wyniku czego absolwent kierunku staje się wszechstronnym content-designerem, projektantem treści, wysoce pożądanym specjalistą w dziedzinie kreowania widzialnego przekazu w sieci
Szereg zróżnicowanych filarów narzędziowych, zaopatrujących studenta w zestaw umiejętności w obszarach mediaplanningu, webvertisingu, infobrokeringu, bloggingu czy socialmediów. Prócz tego każdy student realizuje podstawę biznesowo-humanistyczną, dzięki której poznaje zarówno podstawy przedsiębiorczości, jak i kontekst społeczno-kulturowy, w którym będzie funkcjonował
Specjalizacje umożliwiające pogłębienie wiedzy w obszarach współczesnej polityki i gospodarki lub e-kultury i trendów społecznych
Ogromny nacisk na praktykę przy niezbędnej dawce teorii. Przeważająca część wiedzy przekazywana jest w postaci aktywizujących form zajęć: warsztatów, ćwiczeń, spotkań z praktykami, projektów grupowych i indywidualnych.

Specjalizacje:

Content Designer Trendów i Kultury
Po ukończeniu tej specjalizacji będziesz przygotowany do tworzenia treści przekazów medialnych z zakresu biznesu i polityki w wymiarach krajowym i międzynarodowym

Content Designer Biznesu i Polityki
Dzięki tej specjalizacji staniesz się projektantem treści medialnych w obszarze współczesnych zjawisk kultury oraz trendów społecznych