Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

ul.Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. 61 27 11 000
fax. (61) 858-43-62
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Pedagogika - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Pedagogika w WSNHiD otrzymała milion złotych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepsze efekty kształcenia? Duży wpływ na to mieli partnerzy, którzy współpracują z uczelnią i współtworzą program nauczania.

Pedagogika w WSNHiD to:

Najlepszy w Polsce, praktyczny program studiów poświadczony nagrodą MNiSW

Przewaga aktywnych form i nowoczesnych metod nauczania

Laboratorium Interdyscyplinarne Pedagogiki wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt (lustro weneckie, sprzęt audio-wideo) umożliwiający realizację zajęć warsztatowych, autoewaluację, poznanie technik badawczych, pracę z trudnym klientem, rozwiązywanie konfliktów w grupie

Praktyki w szkołach, przedszkolach, instytucjach publicznych, sektorze prywatnym, placówkach resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, naukowych pozwalają na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy już w trakcie studiów

Studenci zdobywają doświadczenie w prestiżowych szkołach ćwiczeń, które powstały pod patronatem WSNHiD: w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Akademickim Da Vinci, a także w działającym na uczelni Uniwersytecie dla Dzieci i Polskiej Akademii Dzieci. Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce, która oferuje takie możliwości!

Partnerami kierunku są przedstawiciele różnych branż

Szeroka oferta kursów, szkoleń, spotkań i wydarzeń dających możliwość zdobycia praktycznych umiejętności.

Specjalizacje:

Nauczycielska

Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną
Nienauczycielska

Opiekuńczo-wychowawcza: asystent rodziny
Poradnictwo społeczne (możesz wybrać moduły poszerzające kompetencje z zakresu doradztwa zawodowego lub gerontologii)