Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania

ul.Targowa 65, 90-324 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 678-05-50
fax. (42) 678-05-50
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Architektura wnętrz

Kategoria: Architektura i urbanistyka

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Architektury

Opis kierunku

AAzwiń
- projektowanie architektury wnętrz
- scenografia z kostiumologią

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja trwa do 30 września. W przypadku wolnych miejsc do 15 października.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania

ul. Targowa 65
90-324 Łódź
e-mail: dziekanat@wssip.edu.pl
tel. 42 678 05 50 w. 20, 26