Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania

ul.Targowa 65, 90-324 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 678-05-50
fax. (42) 678-05-50
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Design Management

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Wzornictwa

Opis kierunku

AAzwiń
Studia skierowane są do:
absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia wszelkiego typu kierunków projektowych,
wzorniczych i artystycznych - specjalistów i kadry menedżerskiej z działów rozwoju,
marketingu, produkcji, design
inynierów, grafików, projektantów
przedstawicieli biznesu i samorządów terytorialnych
Cel studiów:
Celem studiów jest rozwinięcie kompetencji w obszarze:
zarządzania wzornictwem
procesów innowacji w kreowaniu nowych produktów wzorniczych oraz procesów wdraania
ich na rynek
technik marketingowych podnoszących umiejętności sprzeday produktów i w obszarze
marketingu-mix
pozyskiwania inwestorów strategicznych i źródeł finansowania pomysłów
utrzymania odpowiednich relacji z otoczeniem
technik pobudzania kreatywności indywidualnej i zespołowej
Korzyści z kształcenia:
Program studiów jest tak skonstruowany, że scala różne obszary i dziedziny nauki i praktyki: techniki,
technologii, marketingu, przedsiębiorczości, zarządzania, psychologii, heurystyki. Pozwoli to rozwinąć
niezbędne kompetencje w zakresie zarządzania wzornictwem w organizacjach. Pozyskanie wiedzy
z tego zakresu pozwoli absolwentom studiów
podyplomowych:
tworzyć strategie biznesowe na bazie design
rozwiązywać problemy związane z biznesem i podejmować decyzje biznesowe, korzystając
z dostępnych narzędzi, technik i metod podejmowania decyzji i modelowania sytuacji
problemowej
analizować i diagnozować sytuację organizacji i jej otoczenia
analizować trendy w Polsce i na świecie w temacie design
tworzyć i wdrażać innowacje
skutecznie zarządzać projektem
oceniać efektywność gospodarowania danej organizacji oraz efektywność wykorzystania
designu w tej organizacji
tworzyć struktury projektowe
kreować markę i dbać o nią
planować budet i pozyskiwać fundusze przy pomocy dostępnych narzędzi
Czas trwania studiów podyplomowych:
dwa semestry
Łączna liczba godzin kształcenia:
260 (wykłady, ćwiczenia, projekty oraz konsultacje)
Organizacja studiów:
studia podyplomowe niestacjonarne Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu (soboty, niedziele)
9 zjazdów w semestrze.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zapisy przyjmuje Dziekanat od 1 czerwca do 30 września 2012 r. Kandydatów obowiązuje tylko
złoenie dokumentów, podpisanie umowy o kształcenie i dokonanie opłat za studia. Studia zostaną
uruchomione w roku akademickim 2012/2013 po zapisaniu się min. 15 kandydatów w terminie jak
wyej.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja trwa do 30 września. W przypadku wolnych miejsc do 15 października.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania

ul. Targowa 65
90-324 Łódź
e-mail: dziekanat@wssip.edu.pl
tel. 42 678 05 50 w. 20, 26