Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

ul.Kielecka 7, 81-303 Gdynia
woj.pomorskie
tel. 58 660 74 00
fax. (58) 621-12-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Studenci studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczące istoty, prawidłowości oraz problemów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
W WSAiB nie obowiązują egzaminy wstępne. Kandydat wypełnia ankietę osobową oraz deklarację wyboru języka obcego (dot. tylko studiów II stopnia) pozwalającą skierować go do właściwej grupy zaawansowania. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Obcokrajowcy, którzy wyrażą chęć studiowania na naszej uczelni, przed złożeniem dokumentów powinni dostarczyć nostryfikację świadectwa dojrzałości, które uzyskali w szkole macierzystej.
Więcej informacji o procedurach nostryfikacji na stronie http://www.kuratorium.gda.pl/index.php

Dokumenty wymagane przez uczelnię podczas procesu rekrutacji:

- świadectwo dojrzałości
- kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku "nowej matury")
- kserokopia dowodu osobistego
- jedno kolorowe zdjęcie (wymagany format 35mm x 45 mm)
- potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
- deklaracja dotycząca wyboru poziomu znajomości języka obcego

Opłaty

AAzwiń
wpisowe - 300zł

Czesne można opłacać :

jednorazowo
semestralnie
ratalnie: 10 rat

studia stacjonarne: semestr 2400 zł
studia niestacjonarne: semestr 2200 zł

Inne opłaty:

ELS: elektroniczna legitymacja studencka 17 zł, duplikat 25,50 zł
Opłata za uzupełnienie różnic programowych z jednego przedmiotu na studiach stacjonarnych 80 zł, na studiach niestacjonarnych 80 zł
Opłata za powtarzanie seminarium na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 400 zł

Wydanie dyplomu, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, duplikatu dyplomu, świadectwa, indeksu, legitymacji studenckiej w przypadku zagubienia tych dokumentów przez studenta oraz dyplomu w języku obcym jest odpłatne. Niniejsze opłaty wynoszą:

dyplom ukończenia studiów - dokument 60 zł, duplikat 90 zł
dyplom ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy - dokument 40 zł, duplikat 60 zł
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - dokument 30 zł, duplikat 45 zł
Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat - Studia Stacjonarne oraz kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne
tel. (58) 660 74 21

Dziekanat - Kierunek: Administracja i Prawo
tel. (58) 660 74 23

Dziekanat - Kierunki: Finanse i Rachunkowość, Logistyka, Zarządzanie I stopnia
tel. (58) 660 74 34

Dziekanat - Kierunek: Zarządzanie II stopnia
tel. (58) 660 74 24