Akademia Dziedzictwa - studia podyplomowe

ul.Rynek Główny 25, 31-008 Kraków
woj.małopolskie
tel. (12) 424-28-11
fax. (12) 421-78-44
  • Podyplomowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Akademia dziedzictwa

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Adresatem studiów są pracownicy administracji publicznej, służby ochrony zabytków, nauczyciele, muzealnicy i pracownicy placówek kulturalnych, oraz organizatorzy turystyki kulturowej.
Program:
Zajęcia prowadzone przez wybitnych specjalistów z zakresu zarządzania kulturą, ochrony dziedzictwa oraz prawa i administracji zostaną zorganizowane w ramach następujących bloków tematycznych:
* Teoria dziedzictwa kulturowego
* Prawne i finansowe aspekty ochrony dziedzictwa
* Historia kultury i sztuki – centra i prowincje artystyczne
* Przemysły kultury i formy udostępniania dziedzictwa
* Marketing, promocja i komunikacja
* Samorząd terytorialny, planowanie przestrzenne i prawne uwarunkowania ochrony zabytków

Uczestnicząc w wykładach i seminariach obejmujących zagadnienia ekonomiczne, prawne i społeczne, które tworzą podstawy nowoczesnej filozofii ochrony dziedzictwa, słuchacze przechodzą szkolenie w zakresie nowoczesnych metod ochrony dziedzictwa kulturowego i zarządzania jego zasobami. Uzupełnieniem i dużym atutem programu są warsztaty terenowe przy obiektach zabytkowych, tygodniowy obóz naukowy i końcowy objazd studyjny (koszt jest wliczony w opłatę za studia!).
Więcej informacji: http://www.mck.krakow.pl/page/akademia-dziedzictwa

Kadrę naukową Akademii stanowią wybitni specjaliści, autorzy licznych publikacji z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji zespołów zabytkowych, dyrektorzy, kuratorzy i konserwatorzy zespołów zabytkowych i kolekcji muzealnych.
O prestiżu Akademii Dziedzictwa świadczą już same nazwiska wykładowców, wśród nich: prof. Andrzej Rottermund, prof. Jerzy Hausner, Paweł Jaskanis, prof. Wojciech Bałus, prof. Jacek Purchla, prof. Piotr Krasny. W skład kadry wchodzą również uczestnicy prestiżowego programu stypendialnego MKiDN Thesaurus Poloniae, prowadzący w Krakowie prace badawcze w zakresie dziedzictwa kulturowego szeroko rozumianej Europy Środkowej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunki przyjęcia:
Ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku.

Warunki finansowe i organizacyjne:

Planowana ilość uczestników: 30 osób.

Zgłoszenia:
Zgłoszenie powinno zawierać: podanie, wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie: http://www.mck.krakow.pl/page/vii-edycja), życiorys, kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu), kopię (odpis) dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz 3 zdjęcia. Zainteresowani zostaną pisemnie powiadomieni o terminie rozpoczęcia zajęć i ich szczegółowym harmonogramie.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
do końca września 2013

Opłaty

AAzwiń
Koszt jednego semestru studiów wynosi 1700,00 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny 25, 31-008 Kraków
tel. 12 42-42-800, 12 42-42-848
e-mail: sekretariat@mck.krakow.pl