Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi jedną z najpopularniejszych uczelni w Polsce

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi jedną z najpopularniejszych uczelni w Polsce

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi jedną z najpopularniejszych uczelni w Polsce wg raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2017r.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, tuż po Politechnice Łódzkiej, wśród najczęściej wybieranych uczelni przez kandydatów na studia w woj. łódzkim. Tak wynika z raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dot. wyników rekrutacji na studia na rok akademicki 2017/2018. http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_11/10fdb695fecb35d87dee6629b9a63003.pdf

JESTEŚMY DUMNI

Zaszczytne drugie miejsce w woj. łódzkim, a dziesiąte w całej Polsce, wśród uczelni publicznych i niepublicznych, przypadło nam w kategorii: uczelnie najczęściej wybierane przez kandydatów (w przeliczeniu na jedno miejsce – cztery i więcej zgłoszeń) na studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie.


Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet