AHE - Dzień otwarty na kierunku taniec!

AHE - Dzień otwarty na kierunku taniec!

PROGRAM DNIA OTWARTEGO:

  • 11.00 – 12.00 spotkanie z prodziekanem kierunku taniec dr. Alexandrem Azarkevitchem, pok. K 113
  • 12.15 –14.00 technika tańca jazzowego – obserwacja zajęć studentów II roku specjalności tancerz-choreograf, sala baletowa K 314
  • 14.15 – 15.00 projekt taneczny – obserwacja zajęć studentów I roku specjalności tancerz-choreograf, sala baletowa K 314
  • 15.15 – 16.00 technika tańca współczesnego – obserwacja zajęć studentów II roku specjalności tancerz-choreograf, sala baletowa K 312

Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się do 19 marca (poniedziałek) 2018 roku drogą mailową Joanna Borowska-Kośka, e-mail: jborowska@ahe.lodz.pl


Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet