Uroczyste otwarcie Centrum Symulacji Medycznej

Uroczyste otwarcie Centrum Symulacji Medycznej

W piątek 29 marca 2019 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Centrum Symulacji Medycznej AHE w Łodzi. Udział w wydarzeniu wzięli studenci oraz zaproszeni goście, m.in.

 • Małgorzata Iwanicka-Michałowicz – zastępca dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia
 • dr n. med. prof. AHE Waldemar Wierzba – dyrektora Departamentu Zdrowia MSWiA
 • mgr Konrad Łukaszewski – dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
 • Iwona Iwanicka – zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ
 • mgr Bernarda Pruś-Dobras – przełożona pielęgniarek Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
 • dr n. o zdr. Izabela Gołębiak – dyrektor Filii w Warszawie AHE w Łodzi
 • Maria Cianciara – skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
 • Daria Rostkowska – Simedu Sp. z o.o.
 • Ada Gajek – Simedu Sp. z o.o.
 • Konrad Wardęcki – firma Konkret
 • Stefan Falkiewicz - firma Livetvsystems Sp. z o.o.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Prezydent AHE w Łodzi - prof. Makary Stasiak, Rektor AHE w Łodzi - prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kusal, kierownik Centrum Symulacji Medycznej, prodziekan kierunku pielęgniarstwo - dr Agnieszka Renn-Żurek, mgr Konrad Łukaszewski – dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, Iwona Iwanicka – zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ

Centrum Symulacji Medycznej to nowoczesna baza dydaktyczna przeznaczona dla studentów kierunku pielęgniarstwo, dzięki której będą mogli realizować ćwiczenia i zajęcia praktyczne przy pomocy zaawansowanych symulatorów wysokiej wierności, fantomów najnowszej generacji oraz nowoczesnych trenażerów. Kształcenie w tej formule oparte jest na szeroko pojętej symulacji medycznej, która dzięki zastosowaniu realnych scenariuszy pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności, unikając przy tym niepotrzebnego ryzyka dla pacjenta.

Nowoczesny sprzęt i wyposażenie Centrum Symulacji Medycznej daje możliwość szkolenia nie tylko studentów, ale także pracowników dydaktycznych Akademii.

Budowa Centrum Symulacji Medycznej została zrealizowana w ramach projektu Program rozwojowy AHE w zakresie kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerem projektu jest Miejskie Centrum Medyczne Jonscher im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

Wartość projektu: 2 599 888,72 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 599 888,72 zł


Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
 • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet