Akademia w gronie najlepszych Polskich uczelni!

Akademia w gronie najlepszych Polskich uczelni!

9. edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, za nami.
Na to ważne wydarzenie zostały zaproszone najlepsze polskie uczelnie, a wśród nich Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.

Certyfikaty „Uczelnia Liderów” nadaje Komisja Ekspercka, w której zasiadają przedstawiciele uczelni z całej Polski. W tym roku wyróżnienia wręczono 24 czerwca 2019 roku w zabytkowych wnętrzach Pałacu Lubomirskich, w którym mieści się m.in. siedziba Business Centre Club i prestiżowe Centrum Prasowe Lubomirskich.

W uroczystości uczestniczyli rektorzy, kanclerze i dziekani reprezentujący instytucje akademickie z całej Polski. Akademię reprezentowali: prorektor ds. kształcenia adw. dr Mariusz Olężałek oraz kwestor AHE w Łodzi mgr Mateusz Szymczyk, którzy z rąk prezes Zarządu Fundacji Grażyny Kaczmarczyk i przewodniczącego Komisji Konkursowej Dariusza Rotta odebrali certyfikat i statuetkę przyznane za nowoczesne kształcenie i budowanie relacji między nauką a gospodarką.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi została doceniona za kształcenie LIDERÓW SPOŁECZNYCH. To nasi absolwenci wyposażeni są w wiedzę, umiejętności i kompetencje liderskie szczególnie poszukiwane na rynku pracy.

Otrzymany certyfikat potwierdza, że Akademia prowadzi studia w taki sposób, by kształtować u studentów postawy innowacyjne, uczyć ich kreatywnego myślenia i twórczego działania, a także umiejętności elastycznego reagowania na zmiany. Certyfikat jest również potwierdzeniem, że AHE w Łodzi kształci absolwentów zgodnie z potrzebami i wymogami rynku pracy, aktywnie współpracuje z otoczeniem gospodarczym oraz inwestuje w rozwiązania (organizacyjne, infrastrukturalne) ukierunkowane na budowanie kultury jakości.

Wyróżnienie Aurea Praxis zostało przyznane również rektorowi AHE w Łodzi, prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofowi Kusalowi za szczególne osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju i promowania idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej.

„Gratuję dotychczasowych osiągnięć, unikatowych pomysłów, nowatorskich programów studiów, innowacyjnych wdrożeń i nietuzinkowego podejścia do zarządzania na rynku szkolnictwa wyższego. Życzę także, by wszystkie rozwiązania, które poddane zostały ocenie w konkursie „Uczelnia Liderów”, udało się Państwu nie tylko utrzymać, ale również twórczo rozwinąć: z korzyścią dla studentów, absolwentów i pracodawców” – podsumowała galę prezes Grażyna Kaczmarczyk.

Relacja z gali http://www.uczelnia-liderow.pl/strona-59
Fotorelacja http://www.uczelnia-liderow.pl/strona-60


Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet