AHE TANIEC - rekrutacja 2022/2023

AHE TANIEC - rekrutacja 2022/2023

REKRUTACJA 2022/23

KIERUNEK TANIEC, WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 4 lipca 2022 r. o godz. 12.00 w sali baletowej K 314 przy ul. Sterlinga 26.

UWAGA!
Istnieje możliwość przesłania sfilmowanej etiudy dla:

  • kandydatów z Ukrainy bez udokumentowanej przyczyny,
  • pozostałych kandydatów wyłącznie w sytuacji uzasadnionej i udokumentowanej zwolnieniem lekarskim lub udokumentowanym zdarzeniem losowym.

Etiudę należy przesłać na adres e-mail: bmuraszko@ahe.lodz.pl i gpotockas@ahe.lodz.pl, wpisując w tytule e-maila: postępowanie kwalifikacyjne 2022/2023.


specjalność tancerz-choreograf (stacjonarne)
Praktyczny sprawdzian z kreatywności ruchowej – kilka kombinacji z techniki tańca współczesnego oraz z techniki tańca klasycznego (podstawy), które zaprezentują członkowie komisji egzaminacyjnej podczas rekrutacji i które kandydaci będą musieli powtórzyć. Pozwoli to komisji rekrutacyjnej sprawdzić predyspozycje taneczne ubiegających się o przyjęcie na studia m.in.: koordynację ruchową, muzykalność i warunki fizyczne kandydatów. Każdy z kandydatów musi zaprezentować autorski 2-minutowy układ choreograficzny w technice dowolnej (podkład muzyczny dostarczony na pendrivie). Z każdym zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna (zainteresowania, dotychczasowe doświadczenia taneczne). Obowiązuje strój do ćwiczeń oraz obuwie na zmianę (baletki, jazzówki).

specjalność pedagogika tańca (niestacjonarne)
Praktyczny sprawdzian z kreatywności ruchowej – kilka kombinacji z techniki tańca współczesnego oraz z techniki tańca klasycznego (podstawy), które zaprezentują członkowie komisji egzaminacyjnej podczas rekrutacji i które kandydaci będą musieli powtórzyć. Pozwoli to komisji rekrutacyjnej sprawdzić predyspozycje taneczne ubiegających się o przyjęcie na studia m.in.: koordynację ruchową, muzykalność i warunki fizyczne kandydatów. Rozmowa kwalifikacyjna (zainteresowania, dotychczasowe doświadczenia taneczno-choreograficzno-pedagogiczne). Obowiązuje strój do ćwiczeń oraz obuwie na zmianę (baletki, jazzówki).


Masz pytania?
zadzwoń tel. 42 631 58 00, 42 631 58 01 lub napisz e-mail: rekrutacja@ahe.lodz.pl

BIURO REKRUTACJI
AKADEMII HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W ŁODZI

Łódź, ul. Sterlinga 26, pok. K016

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Kontakt telefoniczny
+48 42 63 15 800
+48 42 63 15 801

Bezpłatna infolinia biura rekrutacji: 42 29 95 500

E-mail
rekrutacja@ahe.lodz.pl


Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet