Dział numer 1 w firmie? Zobacz jak ważny jest dział kadr i płac

Dział numer 1 w firmie? Zobacz jak ważny jest dział kadr i płac

Czy dział kadr i płac to tajemnicze miejsce w firmie?

Dział kadr i płac, zwany także HR (z ang. human resources), oznaczający zasoby ludzkie jest bardzo ważnym działem w przedsiębiorstwie. Jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania firmy, a pracownicy, którzy ten dział reprezentują, to specjaliści, na których spoczywa wiele obowiązków. Przeciętny człowiek, a nawet pracownik firmy, niewiele wie na temat działu kadr, czym jest, jakie są jego zadania, czym się zajmują osoby tam pracujące, jakie są wymagania do zajęcia takiego stanowiska. Poniższy materiał “odtajnia” informacje o tym dziale.

 

Jakimi sprawami zajmuje się dział kadr i płac w firmie?

Do działu kadr przede wszystkim należy prowadzenia pełnej dokumentacji zatrudnienia, umów, akt osobowych. To dział, który odpowiada za naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń i wszelkich premii czy dodatków oraz magazynowanie dokumentów z tym związanych.

 

Czym się zajmuje specjalista ds. kadr i płac?

Specjaliści ds. kadr i płac wykonują te wszystkie zadania, za które jest odpowiedzialny dział personalny. Zajmują się także ewidencją czasu pracy, przesyłają odpowiednią dokumentację do takich instytucji jak ZUS czy Urząd Skarbowy i czuwają nad tym, aby wszystko było zgodne z Kodeksem Pracy. Muszą być na bieżąco z Prawem Pracy, a więc przez cały czas powinni poszerzać swoją wiedzę na ten temat. Często do ich zadań należy organizowanie szkoleń dla pracowników podnoszących ich kwalifikacje, ponieważ wiedza i umiejętności pracowników mają wpływ na potencjał firmy, a tym samym jej pozycję na rynku.

 

Jakimi cechami powinien się charakteryzować dobry specjalista ds. kadr i płac?

Chociaż pracowitość, sumienność i dokładność to cechy, które są potrzebne w każdym zawodzie, to w tym przypadku są szczególnie niezbędne. Można do nich jeszcze dodać odpowiedzialność. W zarządzaniu zasobami ludzkimi ważne są też umiejętności organizacyjne. Ponieważ w dużej mierze jest to praca oparta na kontakcie z ludźmi, w tym zawodzie poradzą sobie osoby otwarte i kontaktowe, które w razie potrzeby będą potrafiły łagodzić konflikty międzyludzkie. Cech charakteryzujących specjalistę ds. kadr i płac można by wymienić więcej, jednak powyższe są najbardziej pomocne w pełnieniu tego zawodu.

 

Jakie są wymagania na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac?

Aby podjąć pracę jako specjalista ds. kadr i płac potrzebne jest odpowiednie wykształcenie. Najlepiej mieć ukończone studia wyższe o kierunku ekonomicznym, np. finanse i rachunkowość czy zarządzanie lub specjalistyczne studia podyplomowe. Pracodawcy od kandydatów na to stanowisko oczekują wiedzy z zakresu zagadnień prawa pracy, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, form zatrudnienia i umów. Niezbędna jest też umiejętność obsługi programów komputerowych związanych z kadrami i płacami, a często również znajomość języków obcych w stopniu komunikacyjnym. Do aplikowania na to stanowisko niezbędna jest świadomość ciągłego poszerzania swojej wiedzy, no i jak wszędzie, potrzebnych jest dużo chęci.

Chcesz zostać specjalistą ds. kadr i płac? Studia podyplomowe w CKP to kierunek, na którym zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń  społecznych.

Pełną ofertę studiów podyplomowych w CKP, znajdziesz na stronie www.ckp-lodz.pl.


Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet