Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zdrowie publiczne - studia licencjackie

Wydział: WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Opis kierunku

AAzwiń
Studia przeznaczone są dla obecnej i przyszłej kadry kierowniczej pracującej w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, jak również w instytucjach świadczących usługi okołomedyczne.

Zdrowie publiczne – jest to dynamicznie rozwijająca się nauka, wymagająca interdyscyplinarnego podejścia w poszukiwaniu nowych rozwiązań mających na celu ochronę i poprawę stanu zdrowia populacji oraz zwiększanie efektywności podejmowanych decyzji dotyczących zdrowia. Najważniejszą kwestią w realizacji tego celu jest sprawne funkcjonowanie instytucji świadczących usługi medyczne nakierowane na utrzymanie stanu zdrowia całego społeczeństwa. Aby zapewnić realizację procesów na najwyższym poziomie potrzebny jest nie tylko wyspecjalizowany personel medyczny ale przede wszystkim sprawność organizacyjna placówek świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia. Ta sprawność wyraża się przez profesjonalne zarządzanie i organizowanie pracy podległego personelu tak, aby realizacja świadczeń zdrowotnych dla społeczeństwa była na najwyższym dostępnym poziomie. Bo dobro pacjenta jest najważniejsze!

Głównym celem studiów jest przekazanie uczestnikom procesu nauczania aktualnej wiedzy o uwarunkowaniach efektywnego zarządzania zakładami opieki zdrowotnej. Ponadto, nabycia praktycznych umiejętności aplikowania wiedzy na wszystkich stanowiskach związanych z pracą administracyjną w zakładach opieki zdrowotnej.

Studia na kierunku zdrowie publiczne mają charakter interdyscyplinarny, łącząc wiedzę i umiejętności z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych oraz nauk o zdrowiu. Dodatkowo oferta edukacyjna obejmuje zagadnienia z różnych dyscyplin naukowych m. in.: medycyny, zarządzania, finansów, administracji, psychologii, socjologii oraz polityki zdrowotnej.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń

Elektroniczna rekrutacja dostępna jest pod adresem: https://rekrutacja.ahe.lodz.pl/


Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul. Sterlinga 26
90-212 Łódź
Rekrutacja:
42 631 58 00
42 631 58 01

Bezpłatna infolinia:
800 080 888

Rekrutacja rekrutacja@ahe.lodz.pl

Centrum Kształcenia Podyplomowego

ul.Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 63 15 039, 42 29 95 637
fax: 42 29 95 767
e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp-lodz.pl

Polski Uniwersytet Wirtualny
ul.Sterlinga 26,
90-212 Łódź

Rekrutacja na studia I i II stopnia
e-mail: rekrutacja@puw.pl
tel. (+48) 42 63 15 800
tel. (+48) 42 63 15 801

Rekrutacja na studia podyplomowe
e-mail: podyplomowe@puw.pl
tel. (+48) 42 29 95 637

Rekrutacja na kursy
e-mail: kursy@puw.pl
tel. (+48) 42 63 15 039
fax (+48) 42 29 95 767

Zapraszamy do naszych biur w godzinach
poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00