Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Filologia - studia magisterskie

Wydział: WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Opis kierunku

AAzwiń
Studia II stopnia

filologia angielska
filologia germańska


Studia przez Internet

II stopnia

- filologia angielska
- filologia germańska


Filologia angielska» »

Trudno wyobrazić sobie życie we współczesnym świecie bez podstawowej znajomości języka angielskiego. Trudno też nie docenić możliwości, jakie zyskasz po ukończeniu tej specjalności. Już po pierwszym roku studiów większość studentów osiąga poziom biegłości językowej B2 wg ESOKJ, kończąc studia na poziomie C1. Studia te to nie tylko pogłębianie znajomości języka, to także zajęcia z różnych dziedzin językoznawstwa, literatury, kultury i historii. Wykształcenia dopełniają takie przedmioty, jak filozofia, informatyka, działania twórcze, oraz liczne zajęcia warsztatowe, wspomagające rozwój osobisty, z psychologii, etyki, przedsiębiorczości.

filologia germańska» »

Jeśli poznałeś już podstawy języka naszych zachodnich sąsiadów, a interesujesz się tym niezwykłym krajem, zostań studentem filologii germańskiej. Zajęcia kierunkowe prowadzone są w języku niemieckim i już po pierwszym roku nauki większość studentów osiąga poziom językowy B2 według ESOKJ, a po trzecim C1. Podczas studiów studenci poznają również, oprócz kompleksowych zagadnień lingwistycznych, niemieckojęzyczną literaturę, a także kulturę i historię germańskiego obszaru językowego. Program specjalizacji uzupełniają zajęcia ogólno-humanistyczne (jak np. filozofia, psychologia) oraz przedmioty, które wykształcają umiejętności wymagane na rynku pracy (m.in. warsztaty z komunikacji interpersonalnej, informatyka, projekt własnego przedsięwzięcia gospodarczego, działania twórcze).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń

Elektroniczna rekrutacja dostępna jest pod adresem: https://rekrutacja.ahe.lodz.pl/


Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul. Sterlinga 26
90-212 Łódź
Rekrutacja:
42 631 58 00
42 631 58 01

Bezpłatna infolinia:
42 29 95 500

Rekrutacja rekrutacja@ahe.lodz.pl

Centrum Kształcenia Podyplomowego

ul.Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637
fax: 42 29 95 767
e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp-lodz.pl

Polski Uniwersytet Wirtualny
ul.Sterlinga 26,
90-212 Łódź

Rekrutacja na studia I i II stopnia
e-mail: rekrutacja@puw.pl
tel. (+48) 42 63 15 800
tel. (+48) 42 63 15 801

Rekrutacja na studia podyplomowe
e-mail: podyplomowe@puw.pl
tel. (+48) 42 29 95 637

Rekrutacja na kursy
e-mail: kursy@puw.pl

Zapraszamy do naszych biur w godzinach
poniedziałek-piątek: 7.30 - 15.30