Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Sport - studia licencjackie

Wydział: WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Opis kierunku

AAzwiń
Kierunek sport to jedyne w kraju studia kształcące wysokokwalifikowaną kadrę trenerów personalnych oraz kadrę dla potrzeb szkolnego wychowania fizycznego i zdrowotnego dzieci i młodzieży. Studia te przeznaczone są dla osób energicznych, które są sprawne fizycznie, lubią sport i zdrowy styl życia.

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej oraz z obszaru nauk społecznych. Posiada on także umiejętność korzystania z tej wiedzy w pracy zawodowej i w życiu z zachowaniem zasad etycznych. Wykształcenie i przygotowanie zawodowe pozwalają na projektowanie, realizowanie i kontrolowanie procesu treningu fizycznego osób zdrowych i chorych w każdym wieku, w tym: dzieci i młodzieży, osób dorosłych i starszych, osób z nadwagą, otyłych oraz z chorobami układu krążenia.

Ponadto absolwent dysponuje wiedzą z zakresu prawidłowego żywienia i suplementacji uwzględniającej potrzeby osób w różnym wieku i o zróżnicowanych potrzebach zdrowotnych. Jest przygotowany do pracy w jednostkach świadczących usługi w zakresie poradnictwa, planowania i realizacji prozdrowotnej aktywności fizycznej.

Wybierając specjalność: Wychowanie fizyczne i zdrowotne dzieci i młodzieży absolwent zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zdobywa kwalifikacje zawodowe do pracy w szkole podstawowej jako nauczyciel wychowania fizycznego. Absolwent tej specjalności zna system ochrony zdrowia w zakresie zdrowia publicznego i promowania aktywności fizycznej. Jest przygotowany do współpracy z otoczeniem społecznym oraz do kreowania zdrowia publicznego w organach administracji publicznej szczebla lokalnego i krajowego. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do pojęcia studiów II stopnia.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń

Elektroniczna rekrutacja dostępna jest pod adresem: https://rekrutacja.ahe.lodz.pl/


Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul. Sterlinga 26
90-212 Łódź
Rekrutacja:
42 631 58 00
42 631 58 01

Bezpłatna infolinia:
800 080 888

Rekrutacja rekrutacja@ahe.lodz.pl

Centrum Kształcenia Podyplomowego

ul.Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 63 15 039, 42 29 95 637
fax: 42 29 95 767
e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp-lodz.pl

Polski Uniwersytet Wirtualny
ul.Sterlinga 26,
90-212 Łódź

Rekrutacja na studia I i II stopnia
e-mail: rekrutacja@puw.pl
tel. (+48) 42 63 15 800
tel. (+48) 42 63 15 801

Rekrutacja na studia podyplomowe
e-mail: podyplomowe@puw.pl
tel. (+48) 42 29 95 637

Rekrutacja na kursy
e-mail: kursy@puw.pl
tel. (+48) 42 63 15 039
fax (+48) 42 29 95 767

Zapraszamy do naszych biur w godzinach
poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00