Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Taniec - studia licencjackie

Wydział: WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalności:

STUDIA I STOPNIA

- choreograf (stacjonarne)
- pedagogika tańca (niestacjonarne)
- tancerz (stacjonarne)


Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi uzyskała uprawnienia do prowadzenia na Wydziale Artystycznym studiów I stopnia na kierunku: Taniec. Decyzję w tej sprawie podjęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wcześniej wniosek Uczelni pozytywnie zaopiniowała Państwowa Komisja Akredytacyjna. Pomysłodawcą i inicjatorem kierunku Taniec na Wydziale Artystycznym Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi jest dr Alexandr Azarkevitch.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń

Elektroniczna rekrutacja dostępna jest pod adresem: https://rekrutacja.ahe.lodz.pl/


Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul. Sterlinga 26
90-212 Łódź
Rekrutacja:
42 631 58 00
42 631 58 01

Bezpłatna infolinia:
800 080 888